Mentor Inspo

Ge eleverna insyn i hur olika vägar mot drömjobbet kan se ut

För att göra framtiden mer konkret för för ungdomar anordnar vi Mentor Inspo. Ett digitalt program med karriärinspiration för elever i högstadiet och gymnasiet. Här får eleverna möta en mix av inspiratörer, personer med olika yrken, från olika branscher och med olika erfarenheter. Förmiddagen är uppdelad i tre pass mellan kl. 9:00 – 11:00. Där ingår både presentationer, frågestunder, raster och ett interaktivt Quiz om arbetslivet och jobbet. 

 

Mentor Inspo är kostnadsfritt och hålls digitalt!

 

Kolla in filmen nedan för att få veta mer om hur Mentor Inspo fungerar.

MENTOR INSPO

Om Mentor Inspo

Se mer om vårt program Mentor Inspo i filmen! Programmet är framtaget för att inspirera och hjälpa eleverna att bli mer motiverade i skolan genom att visa på att det finns många olika vägar och yrken att välja.

Dags att boka in vårens Mentor Inspo 2023!

Tiderna för samtliga tillfällen är schemabrytande för eleverna mellan kl.9.00-11.00. Vill du ha mer information eller boka Mentor Inspo?

Hör av dig till zandra.cotton@mentor.se

Vecka 3: Torsdag den 19 januari (genomförd)

Vecka 6: Tisdag den 7 februari (genomförd)

Vecka 8: Fredag den 24 februari

Vecka 11: Onsdag den 15 mars

Vecka 14: Tisdag den 4 april

Vecka 21: Onsdag den 24 Maj

 

Mentor Inspo och läroplanen

De flesta av skolans ämnen kan beröras under ett tillfälle med Mentor Inspo och våra inspiratörers perspektiv bidrar med nya insikter och blir till en konkret kontakt med världen efter skolan!

En inspiratör kan beröra ämnen som ekonomi, sparande, krediter, lån och konsumtionsvillkor. Många yrken berör även naturvetenskap och matematik och kan visa på problemlösning, samband och förändring på ett konkret sätt. Insikter kring den digitala världen och dess fördelar och risker kan också beröras. Många har idag engelska som sitt arbetsspråk och våra mentorer kan förmedla den praktiska nyttan av språkkunskaper samt bidra till ökad förståelse för sammanhang där engelska eller andra språk används.

En jobbinspiratör kan även bidra med kunskaper i historia och religion så som likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar, vilket kan ge ökad förståelse för hur olika livsfrågor och identiteter påverkar våra livsval.

 

91%

av eleverna tycker det är bra att lyssna på Mentor Inspo.

90%

av eleverna har fått kunskap om olika jobb tack vare Mentor Inspo.

Så här fungerar Mentor Inspo

  • Under två timmar får eleverna möta karriärinspiratörer med olika yrken.
  • Inspirationstillfället är kostnadsfritt och hålls digitalt.
  • Varje lärare får en kalenderinbjudan med Zoom-länk att koppla upp sig mot.
  • Alla klasser får lyssna på inspiratören samtidigt men från sina olika klassrum.
  • Det finns möjlighet till interaktion för eleverna under inspirationstillfället.

Vad förväntas av dig som skola?

  • Utse en kontaktperson som ansvarar för planering och samverkan med Mentor Sverige.
  • Avsätt en förmiddag för programmet i terminsplaneringen.
  • Informera och förbered personal och elever samt se till att de tekniska förutsättningar finns på plats inför dagen.

Vill du veta mer om Mentor Inspo?

Vill du veta mer om Mentor Inspo för din skola? Eller boka in ett tillfälle?

Intresserad av våra andra program?

MENTOR BOOST

Workshops med våra coacher där eleverna får grym kunskap. Under två inspirerande halvdagar pratar vi om vem du vill vara och vad du vill göra, oavsett om det är handlar om personlig utveckling eller framtida yrkesval.
Läs mer om Mentor Boost

MENTORPROGRAMMET

Vårt huvudprogram där man som ungdom får en mentor under sex månader. Någon som finns här för dig – oavsett vem du är, vad du vill göra eller vem du vill bli. Inget problem är för litet, ingen dröm är för stor.
Läs mer om att bli Mentor