Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Kunskap till vuxna

Kunskap som stärker dig i din roll som förälder och förebild till unga

Vi hoppas du som vuxen ska finna kunskaps som hjälper dig att vara en förebild för ungdomarna nära dig. Så att vi kan tillsammans kan ge alla ungdomar en chans att växa upp hälsosamt. Så att de blir starka, friska och motståndskraftiga vuxna.

Så stärker jag mitt barns psykiska hälsa

Hur kan jag som vuxen stärka mitt barn/ungdoms psykiska hälsa genom mitt sätt att vara och agera?
Så här stärker du ungas psykiska hälsa

Att komma överens med sin ungdom

Hur kommer du överrens med din tonåring? Vad kan du som förälder göra för att både skydda och samtidigt stötta din ungdom i jobbiga vardagssituationer?
Så kommer du överrens med din ungdom

Lär dig konsten att motivera dig själv och din ungdom

Finns det sätta att motivera sin tonåring? Här får du tips och verktyg till hur du kan göra. för att motivera dig själv och din ungdom.
Motivera dig själv och andra

Hur stress påverkar ungas psykiska hälsa

Hur kan du som vuxen stötta för att minska risk för psykisk ohälsa hos unga? Allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa och man har sett flera livsstilsfaktorer som kan påverka denna.
Så här påverkar ungas hälsa av stress

Vad kan du göra för att få ett mer inkluderande beteende

Ett seminarium där du får tips på hur du kan agera för att bli mer uppmärksam på exkluderande beteende och främja det inkluderande.
Tips hur du får ett inkluderande beteende

Prata med ditt barn och unga i orostider

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld kan ungdomar bli oroliga. Vi har tagit hjälp av Leg. Psykolog Zandra Christiansen för att reda ut hur man som vuxen kan förhålla sig till ungas oro i dessa tider
Prata med barn och unga i orostider

Att mycket pågår i en tonåring under tonårstiden, det vet vi alla. Vad man idag tror är att ungdomarnas impulsiva och riskbenägna beteende har att göra med utvecklingen av hjärnan. Forskning visar att hjärnbalken som styr över loberna, mognar i olika stadier, med start från nackloben och fram till pannloben. Det är pannloben som styr över impulskontroll, planering, omdöme samt verkställande av planer och den fortsätter att utvecklas ända tills vi är i 25-30 års ålder.

Därför tror vi att det är extra bra med vuxna förebilder under ungdomstiden, som kan finnas där och vägleda till rätt beslut. Det är också därför vi arbetar med mentorskap. Här kan du läsa mer om hur du kan stödja ungdomar via mentor. 

Vill du veta mer om mentorskap för din ungdom?

Vi har mentorskap för alla ungdomar 13-19 år, som vill utvecklas eller få stöd. Eller bara ha någon extra vuxen att vara med ibland. Vill du veta mer?