Kunskap till vuxna

Kunskap om ungdomar som stärker dig i din roll som förälder och förebild

Vi hoppas du som vuxen ska finna kunskaps som hjälper dig att vara en förebild för ungdomarna nära dig. Så att vi kan tillsammans kan ge alla ungdomar en chans att växa upp hälsosamt. Så att de blir starka, friska och motståndskraftiga vuxna.

Att mycket pågår i en tonåring under tonårstiden, det vet vi alla. Vad man idag tror är att ungdomarnas impulsiva och riskbenägna beteende har att göra med utvecklingen av hjärnan. Forskning visar att hjärnbalken som styr över loberna, mognar i olika stadier, med start från nackloben och fram till pannloben. Det är pannloben som styr över impulskontroll, planering, omdöme samt verkställande av planer och den fortsätter att utvecklas ända tills vi är i 25-30 års ålder.

Därför tror vi att det är extra bra med vuxna förebilder under ungdomstiden, som kan finnas där och vägleda till rätt beslut. Det är också därför vi arbetar med mentorskap. Här kan du läsa mer om hur du kan stödja ungdomar via mentor. 

Bättre självkänsla

Hur kan jag hjälpa min tonåring att må bättre och tro mer på sig själv?

Vad händer i ungdomshjärnan

Vet du varför din ungdom mår som hen gör eller varför livet ter sig som en berg och dalbana.

Minska stress hos din ungdom

Hur får jag mitt barn att bli mindre stressad. Att hantera skolan och all press utifrån.

Hur stress påverkar psykiska hälsan

Hur kan du som vuxen stötta för att minska risk för psykisk ohälsa hos din ungdom/barn?

Vill du veta mer om mentorskap för din ungdom?

Vi har mentorskap för alla ungdomar 13-17 år, som vill utvecklas eller få stöd. Eller bara ha någon extra vuxen att vara med ibland. Vill du veta mer?