Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Stärk ditt bars psykiska hälsa

Stärk ditt barns psykiska hälsa

Tips på hur du kan stärka ditt barns psykiska hälsa

I seminariumet  nedan ger Zandra Christiansen tips och råd hur kring hur du kan agera för att stärka ungas och ditt barns psykiska hälsa. Hon pratar om hur ett salutogent förhållningssätt lägger fokus på det som främjar god psykisk hälsa hos ditt barn och ungdom.

Hur behåller jag en god relation med min ungdom och hur bidrar jag till ett respektfullt bemötande i svåra stunder?

Se på ditt barn och ungdom med friska ögon. Uppmuntra och se styrkor och förmågor istället för att fokusera på problem och svårigheter. Zandra går igenom tankemönster och förhållningssätt som bidrar till att skapa en tillitsfull och god relation med ditt barn och ungdom.

Du  blir medveten om hur du kan stärka ditt barn och ungdoms psykiska hälsa. Du får också chans att reflektera över dig själv och hur du på bästa sätt kan stödja och vara där när svårigheter uppstår.

 

I seminariumet får du;

 • Ökad förståelse för vikten av lyhördhet och relationsskapande
 • Verktyg för ett respektfullt bemötande som ökar möjligheten att ditt barn och ungdom pratar med dig
 • Tips för att motverka konflikter samt hanterar de konflikter som uppstår på ett mer tillfredställande sätt

Fem tips på hur du kan stärka din ungdoms psykiska hälsa

 1. Se på din ungdom med friska ögon. Fokusera på de som stärker och är bra, inte på problemet
 2. Att i lyhördhet följa sitt ungdoms perspektiv
 3. Att tala med din ungdom inte till. Ta hänsyn till din ungdoms behov och lyssna
 4. Att se bakom din ungdoms beteende. Barn talar med kroppen. Se ditt egna beteende bakom din ungdoms beteende och lär dig tolka varför hen gör på ett visst sätt
 5. Problemskapande beteende uppstår när kraven från omgivningen överstiger barnets förmåga

Tips till samtal, när konflikter uppstår

 • Styr ditt språk till vad vi har för förväntningar istället för att fokusera på ungdomens problemskapande beteende
 • Använd en inledningsfas i ditt samtal som: Jag har märkt att (..dina förväntningar istället för din ungdoms problem skapande beteende). Vad är det som händer? Exempelvis är det vanligt att du säger: –Jag blir tokig när du kastar kläderna på golvet! Men istället bör vi säga: –Jag har märkt att du har svårt att hänga upp kläderna på en galge. Vad är det som händer?
 • Lyssna på svaret och ställ speglande frågor, för att förstå din ungdoms perspektiv bättre. Exempelvis om din ungdom svarar: Men brorsan gör ju så. Svarar du: –Ja ha brorsan gör så . Varför gör han så? (speglande frågor)
 • Kartlägg konflikten och ta reda på vad hände före?

Föreläsare Zandra Christiansen

Zandra  är Leg. Psykolog och Specialist i pedagogisk psykologi. Hon har arbetat med barn, ungdomar och familjer sedan slutet av 90-talet. Initialt inom BUP och på senare år inom Första linjen. Hon har också mångårig erfarenhet av handledning och elevhälsoutvecklade insatser inom skolan. Idag driver hon företaget Zeropointpsychology. Här hittar du mer information om Zandra och Zeropointpsychology.