Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Prata med barn och unga i orostider

Så pratar du med barn och unga om krig och katastrofer

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld kan ungdomar bli oroliga. Vi har tagit hjälp av Leg. Psykolog Zandra Christiansen för att reda ut hur man som vuxen kan förhålla sig till ungas oro i kris- och krigstider. I filmen nedan får du tips och råd.

 

Tips! Så kan du som vuxen förhålla dig till barn och ungas oro i kris- och krigstider

Hur jag kan minska barn och ungas oro i tider av krig och kris?

 • Stanna upp och lyssna
 • Utgå från ungdomens frågor
 • Lägg inte in dina tankar
 • Berätta inga detaljer
 • Var närvarande och inge hopp
 • Blir det för många frågor- Avgränsa nyhetsflödet och avled uppmärksamhet

Om jag ser att en ungdom mår dålig men inte vill prata vad gör jag då?

 • Var närvarande och lyhörd och lyssna
 • Respektera ett nej, backa och återkom senare
 • Benämn det du ser och inte det du tror ungdomen tänker eller känner  ”Jag ser att du är….

Vad bör jag tänka på när jag talar med unga om katastrofer och krig?

 • Uppmuntra till källkritik
 • Begränsa nyhetsflödet och media konsumtionen
 • Titta på nyheterna tillsammans

Vad bör jag tänka på med unga som tidigare varit närvarande i krig?

 • Var lyhörd och uppmärksam på förändringar i vardagen
 • Lyssna och var närvarande

Om jag ser att en ungdom är i behov av vård. Vad gör jag då?

 • Var närvarande och lyssna
 • Uppmana ungdomen att prata med sina vårdnadshavare. Eller erbjud att ni tillsammans kan göra det.
 • Kontakta skola och kurator
 • Är du vårdnadshavare. Kontakta Första linjen. Vid stor oro kontakta BUP