Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Stress hos unga

Minska stress och förebygg psykisk ohälsa hos unga

Hur kan du som vuxen stötta ungdomar för att minska deras stress och risk för psykisk ohälsa? Allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa och man har sett flera livsstilsfaktorer som kan påverka denna. Att lär sig hantera och förebygga stress är en mycket bra början.

Det finns många faktorer som påverkar stress; dålig kost, för lite motion och sömnbrist etc. Samtidigt finns ofta ytterliga faktorer som driver själva stressen. Som prestation i skolan, att man är mobbad, utanför, inga pengar, sociala medier etc. Därför måste du som vuxen förstår vad som påverka stress hos din ungdom. Ibland kanske du stressar mer än motiverar?  Här kan du läsa om hur du motiverar din ungdom.

 

Fakta om psykiskt välbefinnande hos unga svenskar

Unga svenskar (18-24 år) har lägst psykiskt välbefinnande bland alla EU-länder. Sveriges unga vuxna (25-34 år) är näst sämst. Slår man samman båda åldersgruppernas medelvärde är Sverige sämst i hela EU. Statistik från 2019 visar att 48% av alla sjukskrivningar i Sverige beror på psykisk ohälsa. Det här tror vi att man kan ändra på med hjälp av rätt verktyg.

 

Vad händer i kroppen och hjärnan vid stress?

Nervsystem släppa ut en flod av stresshormoner, bland annat adrenalin och kortisol. Dessa hormoner fungerar som en alarmklocka till kroppen att förberedda sig för akuta åtgärder.

Vad händer i kroppen vid stress?

Hjärtat slår snabbare, musklerna stramar åt, stigande blodtryck, häftig andning och sinnena blir skarpare/mer fokuserade. Dessa fysiska förändringar ökar ens styrka, uthållighet snabbar upp reaktionsförmågan och förbättrar fokus – kroppen förbereder sig på att antingen kämpa eller fly från fara.

Vad händer i hjärnan vid stress?

Hjärnans förmåga att sortera och tänka klart minskar, du får svårt att komma i håg saker, du kan få svårt att uttrycka dig och minnas vad du ska säga –få black-out.

 

Vad leder stress till för symptom?

 • Tunnelseende
 • Försvarsinställning
 • Irritation/ Aggressivitet
 • Trötthet
 • Uppgivenhet
 • Sömnproblematik
 • Minnesproblem
 • Koncentrationssvårigheter
 • Nedstämdhet
 • Ångest

 

Strategier för att hantera stress hos barn och unga

Flera användbara tips och verktyg finns i seminarie filmen. Här följer några:

 • Ha samtal om vad som stressar
 • Var uppmärksam på symptom
 • Se till att det finns möjlighet att ta regelbundna pauser
 • Lägg in återhämtning och vila i dagen
 • Tänk på andningen. Gå igenom andningsövningar som ungdomen kan använda. Se exempel nedan. (andas i fyrkant)
 • Arbeta aktivt med fokusbyten. Exempelvis kan du fästa blicken på en viss punkt och hålla kvar den under två minuter för att då återgå till det du höll på med
 • Ge sig själv tid för regelbunden avslappning

 

Anas i fyrkant | avslappning | motverka stress

Se seminariumet; om hur stress påverkar psykisk ohälsa

I seminariet nedan berättar Carina vad som händer i kroppen och i hjärnan hos barn och ungdomar vid stress och prestationskrav. Hon talar också om hur du som förälder och vuxen kan stötta barn och ungdomar i att skapa återhämtning, vila och avspänning för att minska risken med ohälsa.

Det här får du med dig

 • Ökad förståelse för hur kroppen och hjärnan fungerar vid stress och vad som påverkar stress hos unga
 • Verktyg för avslappning, mindfulness
 • Tips på hur du kan bryta stress och komma ned i varv

 

Föreläsare Carina Juserius

Carina Juserius – är utbildad Coach, idrottslärare, Mental Tränare och beteendevetare. Under 20 år har hon jobbat med att coacha och utbilda ungdomar och vuxna. Carina har två egna ungdomar och har tidigare arbetat på Mentor.