Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Motivera din ungdom

Lär dig konsten att motivera dig själv och din ungdom

Finns det sätta att motivera sin tonåring? Här får du tips på hur du gör för att motivera din ungdom.  Men även hur du hittar din egna motivation. I seminariumet nedan får du fler konkreta tips på hur du lyckas. Du får också med dig en ökad medvetenhet om hur motivation fungerar och praktiska verktyg att använda för dig själv och din ungdom.

 

Ofta vet barn och ungdomar att de borde plugga för att lyckas i skolan. Lägga sig i tid för att inte vara trötta och spendera mindre tid med telefonen. På samma sätt vet vi vuxna att regelbunden träning är bra för oss, men följer vi det? I seminariet nedan kommer du att få verktyg för att motivera dig själv och din tonåring. Du kommer lära dig konsten att starta förändring i ditt liv.

 

Vad gör jag om mitt barn inte visar intresse för skolan eller sin fritid?

Om du upplever att ditt ungdom inte är motiverad, kan det ofta vara en källa till stor oro och frustration hos dig som vuxen. Då är det din reaktion på ditt barns bristande motivation och inte bristen på motivation själv som blir problematiskt.

När man som vuxen tycker att ungdomen bör visa mer intresse för skolan eller sin fritid, försöker man motivera hen. Så att den egna ångesten och oro ska släppa taget. Vad vi glömmer är att vi inte kan motivera våra barn och unga att bry sig på samma sätt som vi själva gör. Vi har alla olika drivkrafter. Därför måste du stötta din ungdom att hitta sin egna drivkraft.

 

Vad är motivation?

Motivation är våra drivkrafter såsom drömmar, visioner och önskningar. Enligt Bonniers svenska lexikon är motivation ”drivkrafter bakom ett beteende eller en handling”. Alla är vi motiverade på vårt eget sätt, eftersom vi strävar efter att göra sådant som vi tror ska löna sig och undviker handlingar som inte ger oss tillfredsställelse. Enligt motivationsforskaren Frederick Herzberg är motivation ”den process som aktiverar och dirigerar människans beteende gentemot vissa mål”.

Motivation genomsyrar alla aspekter av livet och finns på många olika nivåer. Allt från vardagssysslor som att städa rummet eller plocka ut diskmaskinen göra läxan, gå till träningen till att slutföra en utbildning eller att förverkliga sina drömmar.

SEMINARIUM MOTIVATION - CARINA JUSERIUS

Motiverar din ungdom

I detta seminariumet får du konkreta tips på hur du lyckas motivera dig själv och din ungdom och praktiska verktyg att använda.

Tips hur du får fram motivationen och den egna drivkraften hos din ungdom?

När man inte är motiverad ser man oftare problemen än möjligheterna. Det är helt okej att vara i problemet en stund. Ofta kan det behövas. Men du kan hjälpa dig själv eller din ungdom att gå från problem fokuset, som ofta känns tungt och omöjligt. Till att hamna i ett resultat fokuserat tankesätt, som gör att det känns möjligt.

 

Övning, att gå från att se problem till att se resultat

I bilden nedan ser du hur ett exempel på två de två olika sätten. Övningen som helhet ser du i seminariet (30,55min in).  Först tänk på ett problem du har. Försök svara på frågorna nedan. Sen tänker du på samma problem men ur det resultat fokuserade sättet.

Problem tänkande

 1. Vad är det som är fel?
 2. Varför har du det här problemet?
 3. Hur begränsar problemet dig?
 4. Vad hindrar dig från att komma vidare?
 5. Vems fel är det?

Resultat fokuserat tänkande och motiverat tänkande

 1. Vad skulle du vilja uppnå?
 2. Var och i vilket sammanhang skulle du vilja uppnå det här?
 3. När i tiden?
 4. Hur ska du gå till väga för att uppnå det du vill uppnå?
 5. Vad har du för resurser för att uppnå det här?
 6. Vad skulle du kunna göra redan i morgon?

 

Motivations övning med Carina Juserius
Motivationsövning med Carina Juserius

 

Föreläsare Carina Juserius

Carina Juserius är certifierad Livscoach, idrott och hälsa lärare och Mental Coach. I 20 år har hon arbetat med att coacha och utbilda både ungdomar och vuxna.