Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Konflikthantering tonåring

Hur kommer du överens med din tonåring?

Vad kan du som förälder göra för att undvika konflikter och tjat hemma med din tonåring? Hur kan du skydda och samtidigt stötta din ungdom i jobbiga vardagssituationer? I seminariumet nedan får du verktyg för att bättre kunna välja dina fighter. Du lär dig att skapa mer perspektiv på olika situationer för att undvika konflikter. Britt-Marie tar också upp när och hur konflikter oftast uppstår inom familjen och du får med dig viktiga steg för hur du kommer vidare i en konflikt.

 

Vad är en konflikt?

Konflikt uppstå när en eller flera parter har önskemål de inte är villiga att släppa och upplever att någon annan blockerar dem från att tillgodose dessa önskemål.

Men vad handlar då konflikterna om? Det kan vara saker, olika roller man har, vanliga missförstånd, attityder mot varandra, beteende och motsättningar.  Det finns flera strategier att komma runt konflikter med tonåringar och barn.

 

Tio vanligaste skälen till tonårskonflikter i hemmet 

 1. Hjälpa till med hemmasysslor (48 %)
 2. Tid framför skärm (41 %)
 3. Skolan/läxor (35 %)
 4. Städa sitt rum (35 %)
 5. Sömnrutiner (28 %)
 6. Inaktiv/lat (25 %)
 7. Introvert/ointresse av omvärlden (16 %)
 8. För lite socialt umgänge (13 %)
 9. Ordval (12 %)
 10. Pengar (9 %)

Källa: SIFO ör Apotek Hjärtat

Fem viktiga steg för hur att komma vidare i en konflikt med din ungdom

 1. Observera – ser, hör den situation du befinner dig i. När vi beskriver vad vi ser och hör med observationer ökar sannolikheten att den som lyssnar till oss kommer att höra oss, utan att omedelbart reagera.
 2. Känsla – hur känns det nu? När vi ska identifiera och beskriva våra känslor gör att vi måste fokusera på vår upplevelse i kroppen. Inte ord som  beskriver våra tolkningar av andras handlingar. Ex ”jag känner mig ensam” beskriver till exempel en inre upplevelse medan ”jag känner att du inte älskar mig” är en tolkning av vad någon annan känner.
 3. Behov – utifrån min känsla. Genom att uttrycka våra behov, skapar vi en ökad möjlighet för att andra ska se vår mänsklighet och därför uppleva förståelse och empati för oss.
 4. Efterfrågar/önskar. Använd språk som är konkret och samt att de speglar ett önskemål och inte ett krav. Till exempel är: Jag önskar att du ”skulle du vilja spendera 15 min med mig för att prata om vad som skulle kunna hjälpa dig att komma kl. 9:00 till våra möten?” är en konkret önskan.
 5. Överenskommelse

 

Föreläsare Britt-Marie Syrén

Britt-Marie Syrén är utbildad coach, lärare, rektor och mental tränare med över 30 års gedigen erfarenhet av att arbeta med unga och vuxna. Genuina samtal och effektiva verktyg, så som Mental Träning, NLP och HRV, är det som gör skillnad och får effekt oavsett vad man vill uppnå.