Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Mentor Talks

Talks och seminarium som stärker vuxna i sin roll som förälder och förebild

Som en del i vår strävan mot en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt, delar vi kunskap, utbildar och inspirerar dig som vuxen. Så att du kan stärkas i din roll som förälder och förebild för ungdomar.

I Mentor Talks tar vi upp viktiga ämnen, delar kunskap och inspiration som rör ungdomar. Vi lovar uppdaterad information, trender och tendenser samt konkreta tips och råd som du kan ta med dig i din kontakt med ditt barn och/eller unga runtomkring dig. Mentor Talks kan vara föreläsningar, talks eller kurser med experter och andra organisationer som vänder sig till dig som vuxen.

Just nu har vi inga nya öppna Mentor Talks inplanerade. Är du partner till oss, kan du däremot boka in privata Mentor Talks för ditt företag. Läs mer här.

Längre ned på sidan hittar du några filmer från utvalda seminarium vi haft tidigare.

Hur kan du som vuxen agera tillsammans med unga för en ökad inkludering i samhället?

I detta seminarium reflekterar vi över vad vuxna kan göra för att synliggöra och uppmärksamma ett exkluderande beteende. Du får tips och råd på vad du kan göra för att komma tillrätta med problematik eller förebygga uppkomst.

Du får tadel av vad några av ungdomarna i Mentor ser på utanförskap i vardagen och vad de tycker vi vuxna kan göra.  Du kan förvänta dig massor av tips och verktyg för att själv uppmärksamma beteenden och göra förändringar.

Med oss har vi Patrick Konde, jämlikhetskonsult och föreläsare från organisationen Make Equal, Anna Laurell Nash, som har Anna har erfarenhet inom idrottsvärlden och jobbar som föreläsare och motivationscoach. Carina Juserius är expert i ungdomsfrågor på Mentor och Maria Hamstedt arbetar som chef för Inkludering och mångfaldsfrågor på SEB.

Unga och hälsa

Här pratar vi om unga & hälsa under i talk inspirerad föreläsning i samarbete med; En Frisk Generation. Vi pratar om ungdomars hälsa, jämlikhet och hur vi möter hälsoskulden som byggts upp under pandemin.

Hur ska man leva för hålla sig så frisk som möjligt? Hur påverkar det oss att ha en kropp som är skapt för andra påfrestningar än de som finns idag? Det är några av frågorna som författaren och dagens huvudgäst, Anders Wallensten, kommer att besvara under sändningen.

Anders Wallensten är författare, specialist i allmänmedicin och epidemiolog. Han har även ett mycket stort personligt intresse för hälsa och träning och är författare till den aktuella boken Hälsogåtan – evolution, forskning och 48 konkreta råd.  Moderator är Ylva Hällen gäster är Cecilia Bernard och Louise Ricknert från Mentor Sverige och Janna Hellerup Ulvselius från En Frisk Generation.

Hur pratar vi med unga i en drogliberal samtid?

I Sverige och runt om i världen ser vi en allt mer normaliserande attityd gentemot vissa typer av narkotika. Detta ser vi i allt från populärkulturen med serier, film och musik till reklam för hälsoprodukter.

Hur påverkas unga av den normaliserande drogtrenden och vad kan vi göra för att bemöta denna trend? Under detta samtal vill vi närma oss vår vision om en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt. Det gör vi genom att tillhandahålla en plattform för lärande och samtal om hur man som vuxen kan stärka ungas motståndskraft och på så vis minska risken för droganvändning.

Medverkande är Peter Moilanen, chef för Narkotikapreventivt Centrum, Sofia Norrström, behandlare och socionom, Samuel Somo, organisationsutvecklare samt Louise Ricknert, sakkunnig på Mentor Sverige.

Hur kan du som vuxen stärka ungdomars trygghet på nätet?

Det finns mycket bra på nätet, det är ju därför vi är där! Många unga träffar vänner och likasinnade, hittar information och lär sig nya saker. Men med sociala medier och ett uppkopplat liv följer risken att vi jämför oss med varandra eller att vi utsätts för mobbning, hat, hot och trakasserier.

Det här seminariet handlar om hur ungas vanor på nätet ser ut i dag och hur du som förälder kan prata med ditt barn kring vardagen på nätet.

Moderator är journalisten Atilla Yoldas. Mona Suleiman, förskolelärare och föräldracoach från Föräldraboost medverkar tillsammans med Johanna Lindström från Prinsparets Stiftelse samt Pedro Fuentes från Mentor Sverige. Tryggare nätvardag görs i samarbete med Prinsparets Stiftelse.

Så kan du som vuxen förhålla dig till ungas oro i kris- och krigstider

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld kan ungdomar bli oroliga. Vi på Mentor Sverige har tagit hjälp av Leg. Psykolog Zandra Christiansen för att reda ut hur man som vuxen kan förhålla sig till ungas oro i kris- och krigstider. I filmen ovan får du tips och råd.