Mentor Talks partnerföretag

Talks och seminarium för dig som partnerföretag

Att vara förälder är ett oerhört viktigt jobb, både helt fantastiskt och utmanande. Tonårsföräldrar har ofta många frågor som de behöver få besvarade och tankar som de vill dela. Mentors vision är att alla unga ska få utvecklas hälsosamt och drogfritt. Med anknytning till detta rör sig våra seminariums teman. Vi vill dela kunskap till alla vuxna på våra parters arbetsplatser. Så att fler vuxna finns där och stöttar våra ungdomar.

 

Vi stöttar, peppar och stärker vuxna i deras föräldraskap

Om det är något vi på Mentor vet en hel del om så är det ungdomar. Därför förstår vi också vad det innebär att vara förälder till dem. Vi gör allt för att stötta, peppa och stärka alla föräldrar i deras föräldraskap för att förhindra ohälsa hos unga. Vi har ett stor kunskap om tonåringar och föräldraskap, men vi har också ett nätverk av fantastiska föreläsare som vi har knutit till oss under åren. Nedan är några av de Mentor Talks vi erbjuder dig som parterföretag.

Boka Mentor Talks företagsseminarium

Du som partnerföretag har förmånen att boka Mentor Talks som vi genomför hos er eller digital via länk. Det som passar er bäst! Seminarierna pågår i en timme och innehåller ett 40 minuters pass med föreläsning samt 20 minuter för frågor.

Carina Juserius

+46708228686

 

Du kan även ta del av våra öppna Mentor Talks här

Seminarieutbud

Så stärker du ditt barns psykiska hälsa

Hur vidmakthåller jag en god relation med mitt barn och hur bidrar jag till ett respektfullt bemötande i svåra stunder?
Läs mer här

Hur stress påverkar ungas psykiska hälsa

Hur kan du som vuxen stötta för att minska risk för psykisk ohälsa hos unga?
Läs mer här

Mellan pekpinne och curling

Hur får mitt barn bra självkänsla? Seminariet tar upp vilka kommunikativa val som ger vilka effekter på barns självkänsla.
Läs mer här

Konsten att tala så ditt barn lyssnar

Hur slipper du tjata och i stället får barn och ungdomar som lyssnar?Du får lära dig hur du sätter gränser på ett respektfullt och vänligt sätt.
Läs mer här

Ungdomar och droger

Vi som föräldrar är den viktigaste skyddsfaktorn för våra barn. Här får du ökad förståelse om hur användandet av tobak, alkohol och narkotika ser ut i våra barns vardag och tips om vad du som vuxen kan göra.
Läs mer här

Tryggare nätvardag

Det här seminariet handlar om hur ungas vanor på nätet ser ut idag och hur du som förälder kan prata med ditt barn kring vardagen på nätet.
Läs mer här