Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Tala så ditt barn lyssnar

Slipp tjata och få barn och ungdomar som lyssnar

Hur slipper du tjata och i stället får barn och ungdomar som lyssnar? Malin berättar hur du sätter gränser respektfullt och vänligt och står fast vid dina nej.

Malin berättar hur du sätter gränser respektfullt och vänligt och står fast vid dina nej. Råden kan du använda inte bara i relation till dina barn utan också för att förbättra samtalen med dina medarbetare eller din partner. 

Malin utgår från forskningen inom ledarskap och kommunikation och applicerar den på relationen till våra barn. Hon ger konkreta exempel på både framgångsrik kommunikation och mindre framgångsrik för att skapa aha-upplevelser. Samtidigt visar hon att en stor del av kommunikationen ligger i det förberedande arbetet. 

 

Det här får du med dig

  • Hur du skapar förutsättningar för god kommunikation 
  • Tillämpning av non-violent communication 
  • Konsten att säga nej 

 

Intresserad av att boka detta seminarium?

Kontakta mig Carina Juserius

+46708228686

Föreläsare

Malin Thurezon – har en fil. kand. i föräldraskapspsykologi och är utbildad seminarieledare av familjeterapeuten Jesper Juul. Hon är civilekonom i grunden och har fyra egna barn.