Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Stress och ungas psykiska hälsa

Hur stress påverkar ungas psykiska hälsa

Hur kan du som vuxen stötta för att minska risk för psykisk ohälsa hos unga? Allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa och man har sett flera livsstilsfaktorer som kan påverka denna. Exempel på sådana är dålig kost, för lite motion och sömnbrist. Samtidigt finns ofta ytterliga faktorer som driver själva stressen. Även mer sentida livsstilsfaktorer som användande av digitala medier har visat sig påverka den psykiska hälsan.

 

I seminariet pratar vi om vad som händer i kroppen och i hjärnan hos barn och ungdomar vid stress och prestationskrav. Vi tittar på hur du som förälder/vuxen kan stötta ditt/ett barn, ungdom i att skapa återhämtning, vila och avspänning för att minska risken med ohälsa.

Det här får du med dig

  • Ökad förståelse för hur kroppen och hjärnan fungerar vid stress och vad som påverkar stress hos unga
  • Verktyg för avslappning, mindfulness
  • Tips på hur du kan bryta stress och komma ned i varv

 

Är du intresserad av detta seminarium?

Kontakta mig Carina Juserius

+46708228686

Föreläsare

Carina Juserius – är utbildad Coach, idrottslärare, Mental Tränare och beteendevetare. Under 20 år har hon jobbat med att coacha och utbilda ungdomar och vuxna. Carina har två egna ungdomar och jobbar idag på Mentor.