Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Träffa Tone Myhre-Jensen på Advokatfirman Cederquist

Ett samarbete som ger mervärde för alla anställda

Sedan 2014 har Advokatfirman Cederquist engagerat sig i Mentor Sveriges verksamhet och inspirerat unga inför framtidens liv och arbetsliv. För Tone Myhre-Jensen som är Managing Partner betyder samarbetet med Mentor Sverige att företaget kan nå ut med advokatyrket för den unga generationen.

Tone Myhre-Jensen har varit på Advokatfirman Cederquist i 25 år och var således med 2014 när samarbetet med Mentor Sverige inleddes. Att det var Mentor Sverige som valdes som samarbetsorganisation berodde på att Advokatfirman Cederquist ville hitta ett djupt och långsiktigt samarbete.

Vi rekryterar oftast direkt från universiteten men vi märkte att vi gärna skulle nå vår målgrupp tidigare för att inspirera och fungera som bollplank. Genom samarbetet med Mentor Sverige kan vi nå ungdomar mellan 13 och 19 år och det hjälper oss också att uppnå mångfald i vår rekrytering på längre sikt.


När Tone varit med på Mentor Sveriges skolbesök upplevde hon att det fanns en stor nyfikenhet kring vad en advokat gör.
– Det är viktigt att inspirera och besvara frågor om rättsväsendet i ett brett perspektiv. När vi är med i Mentor Boost och Mentor Inspo pratar vi inte bara om affärsjuristrollen utan om varför det är viktigt med advokater i rättssamhället och vad advokater gör.

Vad är det då i advokatrollen som intresserar elever i högstadiet och gymnasiet?

– Jag tror att det är intressant med ett yrke som har en så tydlig kvalitetsstämpel som handlar om integritet och ens obrutna lojalitet mot ens klient. Det är något fint med det.

Samarbetet ger intern stolthet

På Advokatfirman Cederquist finns det en intern stolthet när det kommer till samarbetet med Mentor Sverige.
– Det är enkelt att engagera sig i Mentor Sverige – ibland handlar det bara om att vara en vuxen med rimliga värderingar. Att ge sin syn på frågor om tankar kring vad man ska göra när man blir stor och vad som händer om man inte vet vilken väg man vill gå. Frågor som inte alls har med juridik att göra.

Man är ett vuxet bollplank med lite erfarenhet. Man kan visa att det finns massor av olika sätt att ta sig framåt. Att berätta att det faktiskt inte är så noga att ha allt klart för sig från början. Det viktiga är att hitta något som man brinner för snarare än att hitta rätt direkt. Det är något alla kan bidra med!

Om den kommande inspirationslunchen

Under förra året höll Mentor Sverige en inspirationslunch tillsammans med Advokatfirman Cederquist och nu planeras en ny omgång i april.
– Det jag tar med mig från inspirationslunchen vi hade är Drottningens tal som var väldigt inspirerande. Engagemanget och historien bakom hur Mentor grundades var väldigt intresseväckande. Det kändes som Drottningen pratade personligt och från hjärtat och det grep tag i en.

Cecilia Bernard, Mentor Sverige och Tone Myhre-Jensen, Advokatfirman Cederquist under inspirationslunchen 2023

För advokatfirman blev också lunchen ett tillfälle att knyta nya kontakter.
– Det var roligt att höra om hur andra företag jobbar för att uppnå ett internt engagemang. Efter förra inspirationslunchen har vi också börjat prata om talangutveckling tillsammans med ett annat av Mentor Sveriges partnerföretag. Det ger mervärde för alla anställda!

Att det är meningsfullt att jobba med ungdomar är något många skriver under på.

Det är så viktigt med närvarande vuxna. Jag tror att Mentor Sveriges verksamhet är ännu viktigare i dag än för tio år sedan när vi påbörjade vårt partnerskap.

För Tone blir samarbetet med Mentor Sverige också ett sätt att återuppleva minnen från tonåren och hon kan känna igen sig i dagens unga.

– När jag var femton år var jag ganska vilsen. Jag ville väldigt tidigt bli jurist, redan när jag var åtta visste jag att jag ville förstå samhället och de sociala strukturerna. Jag hade turen att ha flera vänners föräldrar som förebilder när jag växte upp. Det var ett stöd för mig och de blev som mina mentorer.

 

Författare: Filippa Bejhed