Stöd oss

Bidra till ett bättre samhälle

Att skänka en gåva till Mentor Sverige är en investering i framtiden. Hur kommer Sverige se ut om 10, 20 eller 30 år? Om du är oroad för hur samhället ser ut idag, där många unga är och känner sig exkluderade kan du vara med och stödja vårt arbete. Hjälp oss att bidra till en förändring i samhället där vi väljer framtidstro och innanförskap framför ångest och utanförskap.

Med våra effektiva mentorprogram bygger vi starkare ungdomar som står bättre rustade inför vuxenlivet. Det finns många vinster med programmen och de ungdomar som deltagit vittnar om förbättrad självkänsla, mer kunskap om olika yrken och en ökad studiemotivation. Här kan ditt bidrag göra stor skillnad.

Swish: 902-5024

Bankgiro: 902-5024

Vart går pengarna?

Vi är en ideell och icke vinstdrivande organisation med ett 90-konto, vilket innebär att vi årligen granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vi är även medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, som garanterar att vår insamling sköts på rätt sätt. När du swishar ett bidrag till oss går pengarna direkt till vår verksamhet, där de verkligen behövs och gör skillnad.

Vi har tre mentorprogram; Individuella mentorprogrammet, Jobbmentor och Proffsmentor som vi regelbundet förbättrar för att de ska hålla absolut högsta kvalitet. Utöver programmen genomför vi även Föräldraseminarium och är ute på skolor och arbetsplatser för att informera om vår verksamhet.

Vill du göra livet bättre för ungdomar?

Ett av våra många mentorpar är Crespo och Success – utan pengar från privatpersoner och företag hade de aldrig träffats. Ett swishbidrag, oavsett storlek, är alltid mer än bara pengar; det är inspiration inför framtiden, studiemotivation eller bara en fika med en vuxen som lyssnar.

41 % av Sveriges ungdomar känner ångest inför framtiden

Visste du att 4 av 10 unga känner ångest inför framtiden? 7 av 10 ungdomar känner även att de inte att de har fått tillräcklig kunskap för kunna klara sig på arbetsmarknaden (källa: “Unga röster 2017”). Var med och förändra dessa siffror med oss. Oavsett om du väljer att engagera dig i något av våra mentorprogram eller swisha en gåva så är du med och arbetar för ett bättre samhälle, där ungdomar får växa till starka individer och utvecklas i innanförskap.

Så jobbar vi med Agenda 2030

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. Vi arbetar med fem av dessa mål som rör hälsa, utbildning, jämställdhet, jämlikhet och inkludering.