Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Skaffa en gruppmentor på tema friluftsliv

Här ansöker du om att gå med i Gruppmentorskap med tema friluftsliv. Du fyller i formuläret nedan (det tar bara någon minut) med uppgifter om dig och dina intressen och så är du igång.

En mentor är en vuxen som finns där när du behöver det. En förebild som lyssnar och inte dömer. Du och din gruppmentor träffas ihop med fyra till sex andra ungdomar ungefär en gång i månaden och hittar på äventyrliga saker på temat natur och friluftsliv.

Att skaffa en mentor är gratis och pågår i sex månader.  Alla som är mellan 13-19 år och bor i Stockholm, Göteborg och Kristianstad kan få en gruppmentor med inriktning mot friluftsliv.