Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Samarbete med Wise Group

Mentor hjälper oss i vår strävan mot ett mänskligare näringsliv

Wise Group är en börsnoterad företagsgrupp av specialistbolag inom HR-relaterade tjänster. Koncernchef Ingrid Höög förklarar att hon ser samarbetet med Mentor Sverige som ett sätt att ge tillbaka till samhället.

Mentors program ligger helt i linje med vårt ”why” – att bidra till ett modigt och mänskligt näringsliv. 

– Integrerat i vår arbetsvardag gör det oss mer attraktiva som arbetsgivare och ger våra medarbetare möjlighet att engagera sig och bidra med sin tid och kunskap. Vi är nu inne på vårt fjärde år av samarbete, och är mycket nöjda. Som konsulter och specialister inom kompetensfrågor, HR, ledarskap och arbetslivet i största allmänhet – så har vi stor vana vid att arbeta med mellanmänskliga relationer och det berikar oss att träffa den yngre generationen och förstå den och deras drivkrafter och behov. Ingrid har själv varit ute och besökt skolor tillsammans med andra företag och hon ser det som en win-win för alla parter.

Vi vill visa på exempel och förebilder men också veta vilka frågor som är viktiga för unga idag. De är framtidens ledare, samarbetspartners, arbetssökande och kunder. Det handlar om att se in i framtiden, men också vara med om att forma den – tillsammans.

Att ha visioner som sträcker sig ut mot lokalsamhället är att tänka långsiktigt

Vi på Mentor Sverige arbetar tillsammans med våra partner för att stärka ungdomar i socioekonomiskt utmanade områden och ge dem framtidstro samtidigt som vi arbetar för en positiv samhällsförändring. Vi engagerar anställda hos våra företagspartners via olika mentorprogram. Dels handlar det om individuellt mentorskap där man under sex månader har tolv träffar med en ungdom. Sedan har du som företag också chans att vara på plats i skolorna och få insikt i hur det är att vara ung idag.

 

Vinsterna av att delta i mentorskap är tydliga

Inte bara för samhället som helhet, utan många gånger visar det sig att investeringen på sikt också genererar ett mervärde för det engagerade företaget

– Vissa ungdomar som bor i ett socioekonomiskt utsatt område missgynnas och riskerar att inte få ta del av samhället fullt ut. Vi vill frigöra ungdomars inre potential genom att stärka deras självkänsla och öka deras framtidstro genom att visa vad som är möjligt, säger Cecilia Bernard.

– Jag har fått höra hur mentorer efteråt sagt att de själva lärt sig mycket om unga och om Sverige idag. För ett företag är det också chansen att förstå de unga, nästa generation som är på väg, men också att själva synas och träffa framtida potentiella medarbetare, fortsätter Cecilia.

Vi tror på kraften av goda förebilder i vuxenvärlden. Vi jobbar mot åldersgruppen 13–17 år i syfte att stärka deras självkänsla och låsa upp deras potential.

Preventiva insatser mest effektiva

Cecilia berättar vidare om om hur preventiva insatser är vetenskapligt bevisat mest effektiva för att bygga ett hållbart samhälle. I en studie genomförd av Boston Consulting Group gjordes en analys av Mentors verksamhet. Uppskattningsvis går varje krona investerad sju gånger tillbaka till samhället.

 

Cecilia Bernard

– Vi planerar en egen vetenskaplig studie snart, säger hon men betonar att allt inte heller är kvantitativt mätbart i rena pengar. Den verkliga vinsten är att öppna dörrarna för ungdomar som lever i utmanande områden och skapa en framtid där de kan känna sig bekväma i alla rum. Visa dem att samhället är till också för dem, säger hon avslutningsvis.

Läs mer om du vill veta hur ditt företag kan bidra till en hållbar samhällsutveckling för unga.

 

Jag vill veta mer om hur mitt företag kan bidra!

Faktaruta om Mentor Sverige

  • Mentor Sverige är en ideell organisation bildad 1996 på initiativ av H.M Drottning Silvia och WHO.
  • Mentor tror på en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt.
  • Vi arbetar med mentorskap som verktyg för att stärka ungdomars motståndskraft och frigöra deras potential.
  • Mentor arbetar tillsammans med företag, skolor och ambassadörer för att stödja unga, ge stöd till föräldrar, sprida kunskap och bilda opinion.