Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Testamonial Konsumentföreningen Stockholm

Ett lyckat samarbete med Konsumentföreningen stockholm

Tillsammans arbetare vi mot hållbarhetsmålen i Agenda 2030

För många företag faller det sig naturligt att engagera sig i hållbarhetsfrågor. Här ligger KfS i framkant och har alltid engagerat sig i samhällsutveckling i form av CSR-projekt, som engagerar medarbetare och medlemmar. Mentor Sverige är glada över att få tadel av stöd, engagemang från KfS. Enligt Helen Persson som är chef på Medlemsverksamheten; Ligger det i Konsumentföreningens DNA att ägna sig åt hållbarhetsarbete. Vilket de gör med bravur!

KfS är en trogen generalpartner till Mentor Sverige och har under många år stöttat Mentors verksamhet. Tillsammans har vi skapat tongivande samarbeten i form av bland annat föräldraprogram, gruppmentorskap med fokus på mat och klimat samt mässor och julshower ihop med ungdomar från Mentor Sveriges program.

Mentor Sverige får ta del av KfSs strategiska expertis samt ekonomiskt stöd i samtliga programverksamheter. KfS ger Mentor möjlighet att skapa välmående hälsosamma ungdomar som hålls borta från droganvändning och kriminalitet. De hjälper till att skapa engagemang och möjligheter såväl internt som externt bland Mentor Sveriges ungdomar.

 

Vi vill gärna stödja ungdomar, framför allt genom att kunna ge information kring de frågor vi arbetar med. Men också skapa möjligheter till extra arbete för ungdomarna i våra aktiviteter eller event, säger Helen.

 

Stort engagemang och en positiv inställning

KfSs medarbetare och medlemmar uppskattar samarbetet med Mentor Sverige. De får bland annat ta del av seminarier och event som hjälper dem i sitt vuxenstöd mot sina barn eller andra ungdomar, via Mentor Talks. Ett program som har pågått hos KfS i samarbete med Mentor Sverige under 10 års tid. Tidigare har även ett pilotprogram med föräldrakurser och mentorprogram på somaliska ägt rum och som fått bra resultat.

 

Ett annat lyckat projekt är där vi tillsammans med Mentor Sverige och Alkompis startat upp seminarier på arabiska. Det är ett riktigt bra exempel på information och integration i samhället som Mentor initierat och driver tillsammans med oss berättar Helen.

Målet med det aktuella föräldraprogrammet på arabiska är att nå ut med kunskap och stärka de medverkande i sin föräldraroll. Programmet bidrar till ett mer inkluderande samhälle där föräldrar har chans till stöd och kunskap på sitt modersmål. Det finns flera andra initiativ från Mentor där medarbetarna på KfS engagerar sig. Ett annat exempel är Mentor Boos – ett program som riktar sig till högstadieelever och fokuserar på hur ungdomarna utvecklar en hälsosam och hållbar livsstil.

 

Att dela målbild för agenda 2030 ger ett gott samarbete

Men även Mentors vision om att ungdomar ska utvecklas drogfritt och hälsosamt är något KfS skriver under på. Förutom samarbetet med Mentor så engagerar sig KfSs i ett mångårigt projekt tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan för ungdomars hälsa. De stöder även We Effect samt Vi-skogen.

Tillsammans bidrar vi till att nå de globala målen

Med hjälp av våra program stöttar vi fler unga att finna både framtidstro och verktyg till att leva hälsosamt och drogfritt. Detta påvisar positiva effekter för både ungdomen, dess anhöriga i idag. Men detta leder också till mer långtgående positiva effekter eftersom ungdomarna växer upp till att bli hälsosamma och välfungerande vuxna i en jämlik och integrerad framtid.

Vill du bli företagsparter till oss?