Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

inkludering

Hur kan du se och agera för att främja inkludering hos unga?

I detta seminarium reflekterar vi över vad du som vuxen kan göra för att synliggöra och bli uppmärksam på ett exkluderande beteende, så att du kan främja det inkluderande. Du får tips och råd på vad du kan göra för att komma tillrätta med problematik eller förebygga uppkomsten.

Du får tadel av vad några av ungdomarna i Mentor ser på utanförskap i vardagen och vad de tycker vi vuxna kan göra. Du kan förvänta dig massor av tips och verktyg för att själv uppmärksamma beteenden och göra förändringar för ett mer inkluderande beteende.

Med oss har vi Patrick Konde, jämlikhetskonsult och föreläsare från organisationen Make Equal, Anna Laurell Nash, som har Anna har erfarenhet inom idrottsvärlden och jobbar som föreläsare och motivationscoach. Carina Juserius är expert i ungdomsfrågor på Mentor och Maria Hamstedt arbetar som chef för Inkludering och mångfaldsfrågor på SEB.

 

Vad kan jag tänka säga och göra för att bli bättre på ett inkluderande beteende?

 

Inkluderande beteende. Vad kan jag tänka, säga, göra?
Inkluderande beteende. Vad kan jag tänka, säga, göra? Av Patrick Konde

 

  • Normer på verkar oss olika. Ibland tillhör jag normen och ibland byter jag normen.
  • Var uppmärksam på det som är utanför normen
  • Skaffa kunskap om du saknar erfarenhet, låt inte normbrytare var uppslagsverk
  • Känn inte skuld för att du innehar privilegier. Använd dina privilegier att göra skillnad
  • Att inneha privilegier innebär inte att ditt liv inte varit svårt. Det innebär bara att din funktionsförmåga, hudfärg, sexuella läggning, könsuttryck etc. inte har gjort det svårare
  • Försök vara uppmärksam på de begränsningar ungdomen har, för att kunna vara så behjälplig som möjligt för att hen ska uppnå sitt mål
  • Hjälp ungdomen att hitta ett sammanhang hen känner sig inkluderad och trygg i