Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Prata känslor med din ungdom

Lär din ungdom prata om känslor

Den bästa försäkringen mot psykisk ohälsa hos våra unga är att lära dem prata om känslor. I det här seminariet med Malin Thurezon lär du dig hur du kan hantera känslostarka barn och ungdomar. Du får med dig olika strategier att hantera starka känslor både för oss själva och våra barn och unga.

Om vi lär oss sätta ord på hur vi mår och förmedla det till omgivningen kan vi få stöd när vi känner oss ledsna. Det gör livets svårigheter lättare att ta sig igenom. Malin går igenom olika känslor och vägleder oss i hur vi pratar om dem med våra barn och ungdomar. En bra försäkring att förebygga ohälsa hos våra unga.

Malin Thurezon

Malin har en masterexamen i psykologi med inriktning mot föräldraskap och är utbildad seminarieledare av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Hon är civilekonom i grunden, har fyra egna barn och är en eftertraktad seminarieledare.

Empati och medkänsla är värdefulla förmågor att ha med sig i livet. De kan bara utvecklas i samspel med andra, helst genom vägledning av en vuxen.