Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

AstraZeneca och Mentor Sverige i nytt samarbete för att öka ungas framtidstro

Boost4Life – ett nytt pilotprojekt ihop med AstraZeneca

Tillsammans med Mentor Sverige startar AstraZeneca ett nytt pilotprojekt, Boost4Life, för att stärka ungas mentala hälsa och välbefinnande i Sverige. 

Målet med samarbetet är att inspirera och vägleda ungdomar genom ett pilotprojekt framtaget av Mentor Sverige och AstraZeneca. I detta projekt möter anställda från AstraZeneca och ledare från Mentor Sverige högstadieelever i Södertälje och Göteborg.

 – Många unga säger att de saknar förebilder i vardagen. Forskning visar att bristen på förebilder har en negativ inverkan på ungas framtidstro, skapar osäkerhet och kan leda till mental ohälsa. Genom att erbjuda olika typer av mentorskap vill vi bidra till att stödja ungdomar och deras psykiska välbefinnande,

/Cecilia Bernard, generalsekreterare Mentor Sverige.

Det nya Boost4Life-projektet är utformat för att stödja och inspirera ungdomar i åttonde och nionde klass genom vardagliga samtal med vuxna om framtidsfunderingar och möjligheter, särskilt i miljöer där förebilder är få och där många ungdomar saknar självförtroende och tillit till sin framtid.

Mentor Sverige och Astra Zeneca i en skola

Vi hoppas kunna stärka ungdomarnas framtidstro genom att väcka intresse och nyfikenhet för olika utbildningar och karriärmöjligheter. För oss är det viktigt att vara en del av våra lokalsamhällen och göra insatser där vi tror att vi kan göra störst skillnad. Därför känns det extra meningsfullt att kunna starta programmen parallellt i Göteborg och Södertälje.

/Per Alfredsson, vd AstraZeneca AB.

Projektet, som inleds i juni 2023, omfattar fem träffar och pågår i ett läsår. Totalt är det fyra skolklasser i Hovsjöskolan och Utmarksskolan som kommer att möta  volontärer från AstraZeneca och personal från Mentor Sverige. Träffarna kommer delvis att ske i skolan, men också genom besök till AstraZenecas anläggningar i Mölndal och Södertälje, samt träffar med andra samarbetspartners som arbetar för att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen.

Effekterna av samarbetet kommer att utvärderas över tid för att se hur det påverkar ungdomarnas engagemang, motivation och självkänsla. Resultaten kan användas för att vidareutveckla och utvidga pilotprojektet.

Samarbetet med Mentor Sverige är en del av AstraZenecas arbete i Sverige och globalt för att investera i hälsa och förebygga ohälsa inom ramen för det globala programmet Young Health Programme (YHP).

Är du intresserad av att veta mer om hur vi på Mentor jobbar med våra partners och hur ditt företag skulle kunna bidra till vårt arbete? Läs gärna mer här!