Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Broadgate blir ny partner till Mentor

Broadgate Asset Management inleder partnersamarbete med Mentor 

Mentor Sverige har nyligen inlett ett nytt partnerskap med fastighetsbolaget Broadgate Real Estate (Broadgate). Genom samarbetet vill Broadgate engagera sina anställda i Mentors verksamhet, bidra till att fler unga kan utnyttja sin fulla potential och öppna upp dörren till fastighetsbranschen. Vi fick en pratstund med Broadgates VD Richard Wollter och lät honom berätta mer.    

Vad gör ni på Broadgate?  

Vi på Broadgate Real Estate är ett specialiserat fastighetsinvesteringsbolag. Bolagets kärnverksamhet går ut på att investera och agera lokal partner åt internationella aktörer som söker exponering mot den nordiska fastighetsmarknaden. Med passion för branschen verkar vi över hela fastighetsspektrumet och skapar värde genom aktiv förvaltning och utveckling, berättar Wollter.  

Vad var det hos Mentor som fångade ert intresse? 

Det var primärt möjligheten att skapa ett ömsesidigt utbyte där vi kan lära av varandra. Å ena sidan får ungdomarna en inblick i Broadgates verksamhet, där våra anställda kan agera förebilder och vi potentiellt bli en framtida arbetsgivare. Å andra sidan får Broadgate möjlighet att komma närmre den framtida generationen – och på ett bättre sätt förstå dagens ungas drivkraft och behov.

Jag är övertygad om att det kommer skapa nya perspektiv för båda parter. 

Hur kommer ni att engagera era anställda i samarbetet?  

Våra anställda kommer engagera sig i Mentors verksamhet genom att vara coacher under Mentor Boost-workshops. Där åker vi ut till skolor och ger en inblick i hur det är att jobba hos oss på Broadgate och i vår bransch.

Vi kommer även uppmuntra våra anställda att bli mentorer till ungdomar, för att på ett individuellt plan kunna ge dem stöd som kan få dem att utvecklas och uppnå sin fulla potential.  

Varför är det viktigt för er att arbeta för en ökad social hållbarhet? 

Som aktör i fastighetsbranschen är vi fastighetsägare en viktig samhällsaktör där vi kontinuerligt arbetar med att skapa bra och långsiktiga relationer mellan hyresgäster, kommuner, medarbetare, leverantörer och civilsamhälle. Vi tror på långsiktighet och att det går att förena affärsnytta med såväl kundnytta som samhällsnytta. 

 Vad ser du personligen mest fram emot att åstadkomma tillsammans kommande år? 

Personligen har jag en stark tilltro till unga människors nyfikenhet och drivkraft, som tillsammans med bra förebilder kan åstadkomma otroligt mycket nyskapande.

Det är nödvändigt i en konservativ bransch som dessutom är världens största produktkategori. Jag ser givetvis också fram emot att komma ut i skolorna och förhoppningsvis kunna inspirera och lära mig av eleverna, avslutar Wollter.