Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Gruppmentorskap är nu öppet för anmälan 

Nu lanserar vi gruppmentorskap

I dag öppnar vi anmälan till Mentor Sveriges nya satsning – Gruppmentorskap. Gruppmentorskap är intressebaserade mentorskap där mindre grupper ungdomar matchas ihop med vuxna mentorer.  Gruppmentorerna är specialiserade inom det valda intresseområdet och man träffas i grupper med en vuxen och två till fem ungdomar. 

Mentors Gruppmentorskap kommer ha fokus på många olika ämnen inom två huvudkategorier: Kreativt skapande och Studier och karriär. Kreativt skapande innebär att gruppen t ex fokuserar på musik, foto, film, content creation eller skrivande. Inom studier och karriär finns möjlighet att lära sig mer om juridik, ekonomi, entreprenörskap, tech, idrott och hälsa eller hur det är att jobba inom vården. Mentors gruppmentorer är verksamma i många olika branscher och kan dela med sig av värdefulla erfarenheter, kunskaper och kontakter!  

Under ett halvår träffas gruppen en gång i månaden för att lära sig mer om ämnet, lära känna varandra och utvecklas tillsammans. När gruppen ses kan man exempelvis besöka mentorns arbetsplats, gå på en utställning eller ha en workshop där man får lära sig mer om t ex fotografering eller musik, beroende på vad mentorn jobbar med. 

Ett Gruppmentorskap är med andra ord ett bra alternativ för ungdomar som både vill skaffa nya vänner med gemensamma intressen och hitta en vuxen förebild som delar deras intressen. Den vuxne kan på samma gång bidra med inspiration, motivation och stöttning när det behövs.  

Ungdomar i grupp framför dator

I början av mars startar vi i gång första grupperna i Stockholm och Göteborg. Du kan läsa mer om upplägget och anmäla dig som ungdom eller gruppmentor via länkarna nedan!

Jag är ungdom och vill läsa mer om gruppmentorskap

Jag är vuxen och vill läsa mer om gruppmentorskap.

Författare: Linda Hansson