Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Mentor International i Stockholm

Kraftsamling när Mentor International möts i Sverige

I veckan möttes representanter från vitt skilda kulturer från Mentor International i Stockholm för spännande samtal, nära samarbete och kraftsamling för att fortsätta stärka ungas självkänsla och framtidstro. 

Mentor International är den internationella paraplyorganisation i vilken Mentor Sverige ingår i och samverkar med. Organisationen finns även representerad i USA, Tyskland, Lettland och Mellanöstern. Med jämna mellanrum möts representanter från respektive länder för att utbyta kunskap, erfarenheter och lärdomar tillsammans, med målet att ligga i framkant med arbetet att stärka ungdomar.

Gruppbild framför Stockholm med Mentor International

Den här gången samlades länderna i Stockholm för samtal, inspirerande workshops och en konstvisning på Moderna Museet där deltagarna fick en inblick i kursutbudet för barn och unga. De fick bland annat lära sig hur museet sedan 2020 arbetar med ett ungdomsråd för att öka ungas inflytande i verksamheten.

Därefter fick de själva testa på en workshop som riktar sig till barn, unga och deras familjer där man utforskar olika konstnärliga tekniker i en av museets verkstäder.

Mentor International i ateljén hos Moderna Museet

Under dagen passade vi på att utbyta några ord med representanter från alla länder. Gudrun Giddings, Ordförande för Mentor USA, kommer ursprungligen från Sverige men är stationerad i Los Angeles där hon leder Mentors verksamhet.  

Hur ser Mentors verksamhet i USA ut?  

Vi erbjuder ett väldigt liknande upplägg som er på Mentor Sverige. Vi arbetar bland annat med återkommande skolbesök så som Mentor Inspo och program för elever när de slutat skolan. Vi har också anordnat en tävling under namnet ”Living the example” som varit otroligt omtyckt, där ungdomar får agera förebilder för varandra och visa på varför de förtjänar titeln, berättar Giddings. 

Vilka är de viktigaste lärdomarna du tar med dig från dagarna i Stockholm? 

Jag tar med mig enorm inspiration och energi från dagarna med Mentor International. Det blev en påminnelse om vikten att lyssna på och hjälpa ungdomar att arbeta med sin självkänsla och självförtroende, inte minst i kölvattnet av pandemin. Idag behövs Mentors verksamhet mer än någonsin förr, avslutar Giddings. 

Gudrun Giddings från Mentor USA

På plats för att representera Mentors verksamhet i Mellanöstern fanns bland annat Bechara Ghaoui, biträdande direktör för Mentor Arabia 

Hur har utvecklingen sett ut i er region senaste tiden? 

Hos oss på Mentor Arabia har vår högsta prioritet varit att återhämta oss från pandemins effekter. Men trots de utmaningar som förändringar i omvärlden inneburit har vi lyckats fördjupa vår verksamhet i b.la. Libanon och Jordanien. H.M. Drottnings Silvias besök i Jordanien förra året, där hon bland annat besökte en flickskola i Amman tillsammans med Mentor-delegationen, var en uppskattad boost som hjälpte oss etablera fler partnerskap. Vi har också öppnat ett nationellt kontor i Jordanien som är ett stort steg för vår utveckling framåt, berättar Ghaoui.  

Vad har höjdpunkten varit under besöket med de andra länderna? 

Att vi under dagarna tillsammans med Mentor International fått tillfälle att lära från varandras erfarenheter, olikheter och kunskapsområden. Jag är enormt motiverad att fortlöpa vårt samarbete tillsammans, säger Ghaoui.  

Bechara Ghaoui, biträdande direktör för Mentor Arabia

I Mentors verksamhet i Tyskland är pedagogen Agnes Wehr med och leder arbetet som inkluderar skolbesök och inspirationsföreläsningar för ungdomar.  

Vad är din starkaste insikt från de senaste dagarna?   

Det har varit oerhört givande att få större insyn i hur de andra länderna arbetar för att frigöra ungdomars potential. Många av oss står inför liknande utmaningar och därför är det guldvärt att samtala och dra lärdomar från varandra, berättar Wehr. 

Agnes Wehr från Mentor Tyskland 

I Lettland har Mentors verksamhet valt att rikta in sig på målgruppen unga med särskilda behov. Vi pratade med landets programchef Ulla Zumente Steele och lät henne berätta mer: 

I Lettland arbetar vi med ungdomar mellan 13 och 21 år som av någon anledning saknar support av sina biologiska föräldrar. Många lever i ungdomshem eller hos fosterfamiljer. Vi erbjuder dem ett ettårigt mentorskap där de matchas med vuxna förebilder likt i Sverige. Vi strävar alltid efter att skräddarsy mentorskapet utifrån ungdomens egna behov och intressen, förklarar Zumente Steele.  

Vad är era mål för framtiden?  

Framöver vill vi fortsätta utvecklas och ser bland annat en växande efterfrågan på gruppmentorskap. Där hämtar vi inspiration från Mentor Sverige och hoppas kunna bredda utbudet inom en snar framtid, avslutar Zumente Steele.  

Vistelsen i Sverige avslutades med ett besök av Mentor Internationals grundare H.M. Drottning Silvia, som tillika är hedersledamot i Mentor Sveriges styrelse. Drottningen välkomnades till Mentor Sveriges kontor i Gamla Stan, där alla internationella representanter såväl som kollegorna i Stockholm samlades för ett möte.  

Författare: Amanda Soltanian