Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Mentor beviljas Postkodlotteriets Drömprojekt

Friluftsliv ska bryta utanförskap i nytt projekt

Mentor Sverige, Scouterna och Friluftsfrämjandet ska tillsammans ge unga chansen att stärka sig själva och uppleva äventyr med naturen som arena. Projektet har fått namnet Friluftsliv för framtidens förebilder och det kommer att finansieras genom Postkodlotteriet som bidrar med 29 miljoner kronor.

Vi tror att ungdomar som bor i områden med socioekonomiska utmaningar i Sverige behöver fler goda förebilder som inger framtidstro. Med utgångspunkt i denna tanke har vi på Mentor Sverige, tillsammans med Scouterna och Friluftsfrämjandet skapat projektet Friluftsliv för framtidens förebilder.  Genom metoder som mentorskap, social gemenskap och scoutmetoden – och med naturen som arena – vill vi ge barn och ungdomar chansen att upptäcka och tro på sin egen förmåga. Tack vare Postkodlotteriet  kommer detta projekt nu att bli beviljat och under fyra år ska vi tillsammans jobba med projektet!

Projektet kommer görs i syfte att bryta utanförskap och ta tillvara ungas potential i tre kommuner där tolv skolor ska delta. Under fyra år ska minst 16 000 möten med barn och unga genomföras. 1 000 av dessa erbjuds dagläger, lovläger och gruppmentorskap. Under loven kommer det också att skapas minst 270 feriejobb.

Scouterna, Mentor och Friluftsfrämjandet med Postkodlotteriet

Att kunna vara med och erbjuda ungdomar möjligheten att vistas i naturen, ge dem en meningsfull fritid, en känsla av egenmakt och ökad framtidstro. Det är för oss helt otroligt! Förhoppningsvis blir detta en insats de har med sig hela livet, där vi tillsammans med morgondagens förebilder verkar för en positiv samhällsförändring.

/Cecilia Bernard, Generalsekreterare på Mentor Sverige

Vi är så glada över att vi i detta projekt kommer att kunna fortsätta jobba för att fler ungdomar ska få växa, bli starkare och tro på sig själva. 

Författare: Linda Hansson.

Hos Postkodlotteriet kan du läsa mer om Friluftsliv för framtidens förebilder.