Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Cecilia Bernard och Fredrik Lindquist

Mentor Sverige i samarbete med Visa Foundation

Mentor Sverige får 250 000 dollar från Visa Foundation för att främja ungdomars hälsa och mentorskap

I dag offentliggjorde Mentor Sverige ett bidrag på 250 000 dollar från Visa Foundation för att stödja organisationens verksamhet. Mentor Sverige är en ideell ungdomsorganisation som stärker ungdomars framtidstro genom mentorskap.

Bidraget är en del av Visa Foundation Gives-programmet, ett flerårigt initiativ som lanserades 2022 för att uppmärksamma lokala sociala frågor i samhällena kring Visas globala kontor. Initiativet kommer också att göra det möjligt för Visa-anställda att engagera sig som volontärer i Mentor Sveriges verksamhet för att ytterligare stärka deras inverkan i samhället.

”Vi är glada över att Visa Foundation stöttar Mentor Sverige och bidrar till en positiv samhällsutveckling. Tillsammans med dedikerade partnerföretag kan vi stärka unga människors motståndskraft och frigöra deras potential” säger Cecilia Bernard, generalsekreterare Mentor Sverige.

Visa Foundation är angelägen om att stödja hållbara ekonomier där individer, företag och samhällen kan frodas.

“Att unga utbildar sig och får egenmakt är nyckeln till att bygga framgångsrika samhällen,” säger Graham Macmillan, ordförande, Visa Foundation. “Vi är stolta över att stötta Mentor i deras insatser att lyfta ungdomar i Stockholm, vilket bidrar till att skapa en ljusare och mer inkluderande framtid för våra ungdomar”, avslutar han.

“Vi är stolta över att stödja detta initiativ som vi hoppas kommer att bidra till att unga fortsätter att engagera sig i utbildning, förbereder dem för vuxenlivet, främjar en hälsosam livsstil och minskar riskbeteenden. Detta är en del av vår investering för att ge människor möjlighet att nå sina mål och göra en positiv inverkan på världen,” säger Fredrik Lindquist, Sverigechef, Visa Sverige.

 

För mer information om Mentor Sverige besök mentor.se. För att läsa om de senaste anslagen, partnerskapen, programmen och evenemangen från Visa och Visa Foundation, besök: Visa.com och visafoundation.org
Om Mentor Sverige
Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för en värld där unga får växa upp och utvecklas hälsosamt. Genom mentorskap skapar vi förutsättningar för ungdomar att utöka sina nätverk samt få kunskap om arbetsmarknad och studier. Mentorskapet ger också verktyg för ökad självkänsla, motivation och handlingskraft. Tillsammans med volontärer, skolan och näringslivet frigör vi ungas potential och stärker deras framtidstro.