Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Pedro Fuentes, Sara Eriksson, Ruaa Ali Hussein, Feven Ghebreghergis och Clara Lidman

Mentor Sverige på Järvaveckan 2024

Samarbeten är nyckeln till ungas framgång

Vad krävs för att frigöra ungdomars fulla potential inom arbetslivet? Denna fråga stod i centrum för Mentor Sveriges panelsamtal på Järvaveckan. Med deltagare från Järvaskolan, Redlocker och SEB diskuterades framtidens arbetsmarknad och hur vi bäst förbereder unga för de roller som ännu inte existerar. Tack vare samverkan med vår partner Hemsö fick vi möjlighet att arrangera detta panelsamtal.

I en snabbt föränderlig arbetsmarknad ställs vi inför både nya utmaningar och möjligheter. Skolverket betonar vikten av att rusta elever för livslångt lärande och förmågan att hantera de utmaningar som digitalisering, teknisk utveckling och miljöfrågor för med sig. Men vilka är framtidens jobb? Och hur kan samhället och näringslivet bäst förbereda dagens ungdomar?

Pedro Fuentes, Ruaa Ali Hussein, Clara Lidman, Sara Eriksson och Feven Ghebreghergis

Ruaa Ali Hussein, lärare och arbetslagsledare på Järvaskolan, menar att ett effektivt sätt att rusta elever för framtiden är att samarbeta med näringslivet och civilsamhällesorganisationer.

De flesta unga saknar nätverk, därför erbjuder vi alla elever en mentor med koppling till arbetslivet. Genom Mentor Inspo, Mentor Boost och prao får de en inblick i olika möjligheter och branscher.

Sara Eriksson och Feven Ghebreghergis

Clara Lidman, en av grundarna till Redlocker – ett företag som tillgängliggör mensskydd på företag, skolor och arbetsplatser – framhåller betydelsen av att ha rådgivare inom bolaget.

– Möjligheten med UF gör att man får rådgivare i bolaget, vilket hjälpte oss att bygga ett nätverk inom näringslivet. Vi etablerade tidigt en styrelse för att knyta till oss viktiga personer.

Sara Eriksson, CX Lead på SEB, lyfter fram traineeprogram som en viktig ingång till arbetslivet för unga.

– För att attrahera unga som arbetsgivare behöver man kommunicera företagets syfte och roll i samhället. Det är viktigt att unga får veta vilka utvecklingsmöjligheter som finns och hur de kan bidra och växa inom företaget.

Pedro Fuentes och Ruaa Ali Hussein

Pedro Fuentes, biträdande verksamhetschef på Mentor Sverige, fick frågan om vilka samarbeten som varit mest givande.

– Vi har många, men jag vill lyfta fram IKEA i Älmhult, där unga fick ta fram produkter till barnens IKEA. Tillsammans med AstraZeneca driver vi Boost4Life, som visar hur naturvetenskap kan vara en framtidsväg för unga.

Alla i panelen var överens om att samarbeten är nyckeln till framgång. Ruaa Ali Hussein underströk vikten av att engagera vårdnadshavare och att fastställa tydliga förväntningar inför varje nytt samarbete. Hon betonade också att unga är intresserade av IT, appar och webbdesign samt att de vill se representation i arbetslivet.

Den unga generationen vill känna sig sedda och kunna bidra i samhället.

Pedro Fuentes markerade även betydelsen av Mentor Sveriges samarbeten med näringslivet.

– Vi på Mentor Sverige hjälper unga att utvecklas, hitta sina drömmar och nå dem. Vi är inte experter på naturvetenskap, produktdesign eller entreprenörskap. Där kommer våra partnerföretag in. Vi får unga att hitta sina styrkor och sedan kan våra partner öppna dörrar till nya vägar och ett nätverk.

Författare:  Filippa Bejhed