Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Mentor Sveriges inspirationslunch

En lunch med mål att frigöra ungas potential

Tidigare i april bjöd Mentor Sverige in sina partnerföretag till advokatfirman Cederquists vackra lokaler för att berätta om verksamheten, lyfta exempel på samarbeten, mingla och utbyta erfarenheter. Mentor Sveriges grundare och hedersledamot H.M. Drottning Silvia höll ett tal som bland annat berättade om hur viktigt det är att näringslivet stöttar och engagerar sig i civilsamhället. Lunchen var rik på positiva intryck, givande möten och blev en källa till inspiration för alla gäster.

– För oss på Mentor är det en otrolig förmån att få samarbeta med så bra och engagerade företagspartners. Dagens värd, advokatfirman Cederquist, är ett lysande exempel på hur det går att hjälpa och lyfta fram ideella organisationer lite extra. Nu fortsätter våra olika samarbeten, med fokus på att föra samman fler ungdomar med positiva vuxna förebilder från näringslivet, säger Alexander Rosenberg, insamlingschef, Mentor Sverige.

Under inspirationslunchen hos Mentor Sveriges partner Advokatfirman Cederquist fick gästerna tillfälle att träffas och dela erfarenheter partnerföretag emellan. Det inleddes med att generalsekreterare Cecilia Bernard gav en uppdatering om Mentor Sverige, berättade om förra årets resultat och berättade om organisationens visionen för framtiden. Marknadschef Sofia Kacim höll i ett panelsamtal med Freja Annamatz (kommunikationschef på AstraZeneca), Kaleb Mocye (företagsrådgivare på SEB) och Vladi Marica (Senior Tax Manager på KPMG) som handlade om hur man som partner kan engagera sig i våra olika förebildsprogram.

Vladi Marica berättade om den rigorösa interna processen för föranledde samarbetet.

– Vi kom ganska snabbt fram till slutsatsen att Mentor Sverige var det som passade bäst för KPMG. Dels för att man jobbar med ungdomar, vilket var väldigt motiverande för våra medarbetare och, dels för att det är en stor och gedigen organisation, säger Vladi.

Sofia Kacim, Kaleb Mocye, Vladi Marica och Freja Annamatz.

För Kaleb Mocye har engagemanget i Mentor Inspo lett till ökad förståelse för dagens unga.

– Det är viktigt att finnas till för dagens unga, speciellt i och med den takt som tekniken utvecklas och samhället förändras så behöver vi finnas tillhands och ge förutsättningar till nästa generation. Mitt mål är att ge vidare de förutsättningar jag själv inte fick.

Mentorskap utan slut

Hélène Carlbark (välgörenhetschef på Svenska Postkodlotteriet) och Haddy Sarr (fd mentorungdom) berättade om sin mentorresa. Den började för över femton år sedan och utvecklades till en djup och betydelsefull relation som pågår än i dag.

– Man pratar ju mycket om att mentorskap handlar om att man investerar och ger mycket av en själv men det är ju minst lika mycket åt andra hållet: jag har varit väldigt lyckosamt som fått följa Haddy på hennes livsresa, säger Hélène Carlbark.

Hélène Carlbark och Haddy Sarr.

Både Hélène och Haddy var märkbart rörda över hur viktigt mentorskapet varit för dem båda. Haddy underströk att mentorskap inte bara finns för unga med problem och motgångar i livet utan att det är något som alla kan gynnas av.

– De allra flesta ungdomar som söker en mentor är helt vanliga ungdomar som bara vill träffa en vuxen person för att hänga, snacka och få lite nya insikter. Att kunna ge en ungdom möjligheten att utforska och uttrycka sig är ovärderligt. Det tror jag skapar personer som blir framgångsrika företagare, entreprenörer och medlemmar av näringslivet för att de har fått möjligheten – inte bara teoretiskt utan praktiskt, säger Haddy.

Näringslivets engagemang i civilsamhället

Lunchen avslutades med ett tal från grundaren och hedersledamoten av Mentor Sverige, H.M. Drottning Silvia. I talet lyfte Drottningen vikten av att näringslivet aktivt involverar sig i civilsamhället och betonade betydelsen av vuxna förebilder i ungas liv.

Gästerna fick ta del av fotoutställningen Canon Young People Programme, ett program som stärker unga i visuellt berättande och hållbarhetsfrågor. Canons vd Christer Byfors och mentorungdomen tillika fotografen Abdulrahman Bulale berättade om verken som tolkar det globala målet jämställdhet.

Tack till alla närvarande gäster, inspirerande talare, våra fantastiska partnerförtetag och ett särskilt tack till Advokatfirman Cederquist och Canon EMEA som hjälpte oss att ordna en så fin och uppskattad lunch!

Medverkande under dagen var bland andra representanter från våra partnerföretag:

Canon EMEA, KPMG Sweden, JM, Svenska Postkodlotteriet, Tetra Pak, AstraZeneca, EF Education First, OKQ8, Konsumentföreningen Stockholm, Trophi Fastighets AB, Colliers, Triton Partners, Advokatfirman Cederquist, IKEA, SEB, Erling-Perssons Stiftelse, H&M, Hemsö Fastighets AB och Broadgate Asset Management.

Vill du som företagare investera i en organisation som arbetar förebyggande med unga? Klicka här för att läsa mer om våra partnerskap.

Kollegorna på Mentor Sverige.

Författare: Filippa Bejhed