Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Mentor träffar värdegrundspedagog Lovisa Fältskog Johansson

Sätraskolan samarbetar med Mentor Sverige

Sätraskolan i Stockholm är en av Mentor Sveriges tolv fokusskolor som vi samarbetar nära. Vi fick en pratstund med skolans värdegrundspedagog Lovisa Fältskog Johansson, som berättade om samarbetet och skolans arbete med att frigöra ungdomars potential.

Hej Lovisa, berätta mer om din roll på Sätraskolan!

–       Jag är värdegrundspedagog, men arbetar också med studie- och yrkesvägledning. Det innebär att jag ansvarar för att alla elever ansöker till gymnasiet och har ett stöd i den processen. Som elev får man komma och prata med mig hur många gånger man vill, till dess att man känner sig trygg i sitt val. Jag försöker också avdramatisera framtidsvalen och pratar mycket om vad det innebär att vara människa.

Det är viktigt att eleverna får hitta sin inre kompass och intressen som gör att framtiden känns lustfylld. Målet med vägledning är att de ska uppnå kunskapsmålen i skolan, men också att ha verktyg att skaffa sig ett bra liv och göra fina livsval, berättar Lovisa.

Jag vill att alla elever ska känna sig trygga i sig själva, att kunna lita på sin förmåga och våga ha gränslösa drömmar.

Hur kommer det sig att Sätraskolan började engagera sig extra för att stärka eleverna?

–    Jag upplever att skolan behöver bli bättre på att skapa samarbeten utanför skolbyggnaden, bland annat genom att bygga broar mellan skolan och arbetslivet med målet att rusta eleverna bättre för framtiden. Ungdomar behöver goda förebilder och där erbjuder Mentor Sverige oss konkreta verktyg för att stärka ungdomarna. Vi måste kroka arm med civilsamhälle och näringsliv för att lyckas som skola, konstaterar Lovisa.

Satraskolan Mentor Sverige

Hur ser samarbetet med Mentor ut?

–       Vi har samarbetat i flera år och varit fokusskola i två år och gör roliga och viktiga aktiviteter tillsammans. För årskurs 7-9 erbjuder vi det digitala konceptet Mentor Inspo varje år. Vi har också en årlig arbetsmarknadsvecka på skolan där eleverna i årskurs 9 deltar i en heldags Mentor Boost-workshop. Då besöker representanter från Mentor och näringslivet oss och guidar eleverna genom att snacka studiemotivation, olika yrkesval och egenmakt – något som är otroligt uppskattat av eleverna. Vi har även skolbesök från Mentor regelbundet där eleverna får information om hur man kan skaffa en vuxen förebild genom mentorskapsprogrammet, säger Lovisa.

Ni deltog på Mentor Inspo Tech i höstas, hur var den upplevelsen?

Vi tror stenhårt på höga förväntningar och goda förebilder. Mentor är de som till största del erbjuder förebilder till våra elever, inte minst under Mentor Inspo Tech som eleverna tyckte var både kul och givande. Vi skrev ner flera starka citat från föreläsarna på tavlan i klassrummet och diskuterade tillsammans efter dagens slut, vilket gav många viktiga insikter och lärdomar till ungdomarna, berättar Lovisa.

Gör ni något mer för att stärka ungdomarna på Sätraskolan?

– I det dagliga är det till stor del lärarnas uppgift att stärka ungdomarna. I samband med att vi fick en ny läroplan har alla lärare på mellan- och högstadiet bland annat gått Skolverkets webbutbildning om sexualitet, samtycke och relationer som är ett viktigt område som stärkts. Vi har också tre heltidskuratorer på skolan som arbetar långsiktigt för att stötta eleverna i deras mående. Vi strävar också efter att bygga starka relationer med våra elever och vårdnadshavare, där dörren till oss alltid står öppen även när de börjat gymnasiet om något känns fel. Vi vill ha långsiktiga relationer och finnas där för våra ungdomar när de behöver oss, att klara gymnasiet är en enorm skyddsfaktor för att motverka kriminalitet och utanförskap, avslutar Lovisa.

Har din skola behov av extra stöd? Då kan ni också bli fokusskola hos oss på Mentor Sverige. Tillsammans med er frigör vi kraften i det mänskliga mötet mellan vuxna förebilder och ungdomar.

Hör av dig till fayyad.assali@mentor.se så berättar vi mer.