Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Canon Young People Programme

Nio mentorungdomar porträtterar jämställdhet

Under hösten har nio mentorungdomar workshoppat kring hållbarhet, fotografi och visuellt berättande med det globala målet jämställdhet som tema. Det är läraren och fotografen Felicia Margineanu som hållit i utbildningen och det görs under Canons flagg Canon Young People Programme. 

Det är andra gången i rad som Canon genomför Canon Young People Programme tillsammans med Mentor Sverige och Felicia Margineanu. 

– Jag fann mig själv som ungdom bakom kameran och vet vilken effekt kameran kan ha på en ung människas liv, och jag vill ge möjligheten till dessa ungdomar att få uttrycka sig, lära känna sig själv och sin omvärld med nya spännande perspektiv. Fotografi är ett universellt språk och kan man hantera fotografi så har man verkligen ett maktverktyg att använda, säger Felicia.  

Stephanie är en av fotograferna som med verket i ”Färga mig i dina färger” porträtterar två personer som ligger på en blomsterbeströdd duk och målar varandra på kinderna.  

För mig betyder jämställdhet strävan efter att vi människor, oavsett kön, ska kunna se varandra och komma överens, utan att nödvändigtvis behöva ändra på varandra. Med öppet sinne kan vi lära oss av varandra och acceptera varandras olikheter, medan vi också lyfter och firar det vi har gemensamt.

”Färga mig i dina färger” av Stephanie

En demonstration för jämställdhet

De unga fotograferna är alla engagerade i Mentors verksamhet och har varit med i våra förebildsprogram. Thomas verk ”When will she be right?” är en demonstration för jämställdhet.  

Med denna bild vill jag ta upp att kampen fortsätter. Vi har mycket att göra tills vi når jämställdhet. Kvinnor diskrimineras fortfarande på arbetsplatser, utsätts fortfarande för våld i det offentliga och privata rummet och utsätts fortfarande för tvångsäktenskap. När kommer vi nå jämställdhet? 

When will she be right? av Thomas
When will she be right? av Thomas

Canon Young People Programme har gett Thomas många nya tankar om hur fotografin kan förmedla budskap och han har blivit bättre på att debattera frågor som rör samhället.  

Det som inspirerar mig med programmet är gemenskapen, att vi jobbar för ett starkt och viktigt budskap, att vi har bra mentorer och att deras historier inspirerar mig. Några andra saker som inspirerar mig är att vara en del av något stort som är betydelsefullt.

 

Författare: Filippa Bejhed

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––

Canon Young People Programme är ett program som stärker unga från olika bakgrunder i visuellt berättande och hållbarhetsfrågor. Programmet har som mål att rusta unga människor med kunskap, färdigheter och självförtroende för att ta itu med de frågor som är viktiga för dem.  Mycket fokus läggs på kreativitet och förmågan att tänka kritiskt. Utbildningsinitiativet genomförs för andra gången av Canon i Sverige. Programmet har funnits sedan 2015 och fler än 5 750 unga har utbildats av Canon i Europa, Mellanöstern och Afrika.