Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Ulrika Areskog Lilja

SEB är med på Mentor Boost

Ny energi och nya perspektiv på Mentor Boost

Under Mentor Boost på Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Östra fick eleverna möta positiva förebilder från näringslivet med syfte rusta dem för framtidens liv och arbetsliv. Nio coacher från SEB var med och workshoppade kring inre och yttre motivation för att öka studiemotivation och självkännedom.

För Ulrika Areskog Lilja, chef för Group Marketing and Communication på SEB, var förmiddagen på gymnasieskolan veckans bästa möte.

Det känns betydelsefullt och jag får mycket energi av att vara med i Mentor Boost. Det är väldigt givande att höra från ungdomarna hur de ser på världen.

– I min grupp var det flera som berättade om att de ville ut och resa för att upptäcka sina kulturella rötter och det känns fint att få ta del av unga personers liv.

Ulrika Areskog Lilja

Under förmiddagen diskuterades allt från elbilar, klimatförsörjning och trädplantering till matematik, trading och lagböcker. För Ulrika ger Mentor Boost en möjlighet att bidra med nya perspektiv.
– Det är viktigt att ha den här typen av diskussioner kring värderingar, vad som är viktigt för en och vad man behöver för att utvecklas i en viss riktning. Jag tror att Mentor Boost är ett väldigt bra komplement till ämneslektionerna.

Att sätta ord på ens framtidsdrömmar

När Ulrika ser tillbaka på sina tonår minns hon arbetslivet som något abstrakt men flera av eleverna var helt på det klara med vilken väg de ville gå.
– Efter ett tag började ambitionerna under ytan komma fram. En ville bli psykolog, en annan advokat och en tredje socialarbetare. Med Mentor Boost-materialet öppnar man för att sätta ord på ens framtidsdrömmar.

Elias Knudtzon

Även Elias Knudtzon, videoproducent på SEB, var med under förmiddagen. Han berättar att det ger insikter och energi att höra ungdomars tankar om livet och framtiden.

Att på ett eller annat sätt kunna vara med och svara på frågor och bidra till att ungdomar får bättre koll eller rent av känner mindre stress inför framtiden bara genom att dela med sig av sina egna upplevelser är win-win för alla.

Elias tycker att alla som har möjlighet borde prova att vara coach på Mentor Boost eftersom man får möjlighet att bidra med idéer, inspiration och enkel handledning helt utifrån ens egna erfarenheter och livsresa.
– Det är i princip ingen uppstartssträcka utan är enkelt att ”klämma in” även i ett ganska pressat jobbschema. Ett program som peppar ungdomar och som dessutom gör att du kommer komma tillbaka till ditt jobb med ny energi och kanske till och med nya perspektiv!

Är du nyfiken på att vara coach på Mentor Boost? Läs mer och anmäl dig här!

Författare:  Filippa Bejhed