Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Boost4Life i Södertälje

AstraZeneca och Mentor Sverige i samarbete

Nya insikter om natur och teknik med Boost4Life

Tillsammans med vår general partner AstraZeneca genomför vi pilotprojektet Boost4Life som syftar till att stärka ungas mentala hälsa och välbefinnande i Sverige. Projektet startade i juni 2023 och pågår under ett läsår och engagerar 100 högstadieelever i Södertälje och Göteborg.

Det som förvånade mig mest var hur mycket det kostar att göra mediciner och allt som det innebär.              – Eleven Filip

Kemi i Södertälje

De fyra klasserna i Hovsjöskolan i Södertälje och Utmarksskolan i Göteborg kommer att få utveckla sina kunskaper inom naturvetenskapliga ämnen. Hittills har eleverna bland annat besökt labbet Vetenskapens hus vid Stockholms universitet. Där fick de testa vad som händer när man blandar olika kemikalier och veta mer om hur material kan kombineras för att skapa nya material med bättre egenskaper.

Hanna Cosar som är verksamhetskoordinator på Mentor Sverige.

Ungdomar har så mycket potential, de behöver bara få upptäcka det. Ibland är det lättare att ta fram sin kreativitet när man är i ett nytt sammanhang. Det har varit roligt att höra alla deras idéer under träffarna.

Boost4Life på Universeum

Eleverna i Göteborg var på Universeum för att lära sig om klimatförändringarnas påverkan och på lekfulla sätt experimentera fram matematik. De har även varit på AstraZenecas forskningsanläggning i Göteborg och forskare har kommit till skolan för coachande samtal. Eleven Leonie är med i Boost4Life och tycker att projektet lett till nya insikter.

AstraZeneca har öppnat upp mina ögon för natur och teknik. Vi fick höra om vad framtidens jobb kommer att kräva och då pratade vi om AI. Det kommer ju uppstå nya jobb och yrken och AI kanske är något som man vill specialisera sig inom.

Boost4Life i Göteborg

En av träffarna var på AstraZenecas produktionsanläggning i Södertälje där eleverna fick prata om hållbarhet, testa VR-glasögon och arbeta med lean-modellen i Lego. Det blir också en naturlig plattform för vardagliga samtal med vuxna om framtidsfunderingar och möjligheter, särskilt i miljöer där förebilder är få och där många ungdomar saknar självförtroende och tillit till sin framtid.

Många ungdomar i dag säger att de saknar förebilder, vilket påverkar deras självförtroende och framtidstro. Det är precis det vi vill ändra på, genom att ge dem en stärkande upplevelse, en boost for life helt enkelt. Förhoppningsvis får jag träffa några av dessa elever här på AstraZeneca igen om 10–15 år, men då som nyanställda             – Marie Örn, projektledare för Boost4Life på AstraZeneca.

Författare: Filippa Bejhed