Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Etikett: Jenny Engström

Mentor Sverige tilldelas 500 000 kronor av AstraZeneca för att fortsätta sitt arbete för och med unga. Som General Partner har AstraZeneca engagerat sig i ungdomars hälsa och det förebyggande arbetet mot droganvändning.