Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Etikett: Zagros Hama

I början på maj var Zagros Hama coach i Mentor Boost på Angereds gymnasium. Mentor Boost består av workshops under två inspirerande halvdagar pratar om personlig utveckling eller entreprenörskap.