Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Ungdomar skapar ny kollektion för Barnens IKEA

Mentor, IKEA och Möllans Basement i gruppmentorskap

Tillsammans med vår partner IKEA och organisationen Möllans Basement har femton ungdomar i Malmö fått delta i ett Gruppmentorskap, med syftet att ta fram prototyper till nya produkter till Barnens IKEA. Under våren 2024 inleddes samarbetet, som resulterade i fyra olika träffar där ungdomarna varit delaktiga i hela processen, från idé till färdig prototyp. I maj var det vernissage på IKEAs museum i Älmhult och ett gäng stolta ungdomar fick se sina prototyper för första gången. Vi fick en intervju med några av ungdomarna samt med representanter från både Mentor, IKEA och Möllans Basement, en ideell organisation som erbjuder sysselsättning, och arbets- och studieförberedande träning för ungdomar. 

Ett viktigt samarbete

Det var under 2023 som projektet växte fram mellan Mentor, IKEA och Möllans Basement. Med en gemensam vision om att skapa ett projekt som kan bidra till såväl erfarenhetsutbyte, nya framtida jobb och ett ännu större nätverk för  ungdomar.  Mentors roll i samarbetet knyter an till en tydlig del i vår vision, att förverkliga drömmar och öppna dörrar för ungdomar.

Träff nummer 1 med brainstorming och idéutveckling

Första träffen började med att deltagarna delades in i mindre grupper och fick uppgiften att brainstorma kring konceptet Barnens IKEA, med fokus på kök. Målet var att identifiera vad barn tycker om att äta, vilka produkter IKEA redan erbjuder och hur dessa kan förbättras. Fokus låg också på att skapa något nytt och spännande som skulle hålla barnens intresse vid liv.

posters från samarbete med IKEA och Möllans Basement
Post-it-lappar med idéer.

Grupperna fyllde A3-ark med post-it-lappar och idéerna flödade fritt. En deltagare reflekterade över sina egna erfarenheter av att leka med sin lillebror, och hur de klassiska IKEA-köken saknade interaktivitet. De konstaterade att mycket av leken var ”för mycket på låtsas” och föreslog mer realistiska och engagerande inslag.

Träff nummer 2 i Älmhult

Nästa steg i processen var en intensiv workshop i Älmhult, IKEAs hjärta och kreativa centrum. Här träffades alla deltagare för att gå igenom och fördjupa sina idéer. De ursprungliga grupperna slogs ihop till två större grupper för att kunna samarbeta mer effektivt och välja ut sina favoritidéer. Efter noggrant övervägande och filtrering hade grupperna tio starka idéer kvar. Dessa idéer presenterades för erfarna designers som hjälpte till att visualisera och förbättra koncepten. Varje grupp tilldelades en designer som arbetade med att rita om skisserna och lägga till detaljer som gjorde leksakerna mer interaktiva och tilltalande.

Den interaktiva prinsesstårtan var en av ungdomarnas idéer.

Ett av de mest populära förslagen som gavs var en interaktiv version av den svenska klassikern, prinsesstårtan. Diskussionen handlade om hur man kunde göra tårtan delbar och möjlig att sätta ihop igen med hjälp av kardborreband. Detta skulle inte bara göra leksaken mer hållbar utan också mer engagerande för barnen.

Jorge Santoyo, produktdesigner på IKEA, var en av de som var med genom hela designprocessen och fick ta del av ungdomarnas utveckling.

”Vi skulle gärna vilja ha med ungdomarna på fler projekt. Jag är väldigt imponerad över deras kreativitet och känner att vi som företag fick ut något värdefullt redan efter bara några minuters möte.

Jorge, produktutvecklare på IKEA

Jorge och Karin, designers på IKEA
Jorge och Karin, produktutvecklare respektive konstruktör på IKEA.
Salt och pepparkvarn för barn
Ett annat exempel på en produkt som ungdomen Ali föreslog att ha i barnsortimentet var en salt- och pepparkvarn. Idén togs emot med stor entusiasm från de anställda på IKEA, som förvånat undrade varför ingen av dem hade tänkt på det tidigare. Det är därför troligt att vi kommer att se denna produkt på ett IKEA-varuhus nära dig snart!
salt och pepparkvarn för barn, IKEA
Salt och pepparkvarn för barn.
Träff nummer tre, i prototypverkstaden

Gänget samlades, med stor förväntan, för att besöka prototypverkstaden, en plats där kreativitet möter teknisk expertis. Verkstaden, imponerande i både storlek och kapacitet, är utrustad med avancerad teknologi och verktyg för att skapa modeller i olika material såsom trä, metall, textil och genom 3D-printing. Att få en inblick i de olika metoderna och teknikerna som används för att skapa prototyper var både lärorikt och inspirerande. Här fick man också lära sig att en idé inte alltid kan bli till verklighet, hur bra den än låter i teorin.

Prototyp för Barnens IKEA i samarbete med Mentor
Shoppingväska i tyg, prototyp för Barnens IKEA.

Vissa av våra idéer funkade inte, typ de stora grejerna, något som vi insåg efter besöket här. Efter att ha varit i verkstaden gick vi till ateljén och jobbade med lera och andra material, testade produkterna i olika storlekar och allt sånt för att det skulle bli mer konkret. Det var riktigt coolt när vi själva fick vara med och vara interaktiva.”  /Moheb, ungdom från Möllans Basement

Representanter från Mentor Sverige, IKEA och Möllans Basement
Representanter från Mentor, IKEA och Möllans Basement med alla deltagare i Gruppmentorskapet.
Träff nummer fyra: vernissage

Den fjärde och sista träffen var en vernissage där ungdomarna äntligen fick se några av de första prototyperna som IKEA hade utvecklat efter deras idéer, däribland den interaktiva prinsesstårtan och en innovativ glassleksak. Dessa produkter, som tidigare endast existerat som skisser och koncept, var nu fysiska objekt redo för utvärdering!

Vernissage hos IKEA i Älmhult där en del av protoyperna visades upp
Vernissage hos IKEA i Älmhult där en del av protoyperna visades upp.

Det roligaste har varit att se hela processen och hur alla i gruppen är så engagerade i design. Det är fantastiskt att se vilken nytta och kunskap de har fått av att vara med i den här processen. Den kreativa biten har verkligen varit jätterolig. Vi har fått jobba med händerna på olika sätt, något vi inte är så vana vid att göra idag. Det har väckt ett nytt intresse och verkligen tagit fram det kreativa ur oss alla.” /Tala, Ungdomsansvarig på Möllans Basement

Unga vuxna från Mentor och Möllans Basement
Tala och Moheb från Möllans Basement.
Mentors Filippa Grainger Staflin presenterar Mentor

En av projektledarna från Mentor, verksamhetskoordinator Filippa Grainger Staflin, höll under vernissagen en presentation av Mentor och hur vi jobbar med Gruppmentorskap, som detta projekt var.

Att få se ungdomarna utvecklas och gå från idé till produkt har varit något utöver det vanliga och få se fröet gro. Det är ungdomarna som varit stjärnorna i det här projektet minst sagt. Projektet bevisar inte bara vilken potential och kompetens dagens unga generation besitter utan även varför det är en nyckel att inkludera dem och hur mycket vi vuxna faktiskt kan lära oss från dem. Stolt, tacksam och glad att få ha jobbat med så fantastiska ungdomar, kollegor och samarbetspartners! /Filippa Grainger Staflin

Även Balqis Khattab, grundare och verksamhetschef på Möllans Basement, höll en presentation kring projektet och sa bland annat att

Jag är väldigt glad över samarbetet och hoppas att vi kan fortsätta jobba ihop framöver. Resan tar inte slut här!

Balqis Khattab, Möllans Basement ( jeansjacka) med ungdomarna.
The cherry on top

På frågan om de skulle gjort något annorlunda om de fick göra om allting från början är alla samstämmiga och menar att det hade kunnat bli ännu bättre om vi hade haft mer tid. Tidsbristen var en av våra största utmaningar.

Moheb tillägger också leende att

The Cherry on top skulle vara att leksakerna hade varit döpta efter oss. T ex skulle glassen kunna heta ”Möllans gelato”, tekannan ”Bas”, och sen en ”Mob”, mitt smeknamn.

Tekanna för barnens ikea, skapad av ungdomar
Tekanna med tillbehör.

– Vad var er upplevelse av IKEA innan och efter samarbetet?

 Innan kändes IKEA som en helt annan värld, men nu ser jag hur de verkligen håller fast vid sina principer om gemenskap. Det har gett mig en riktigt bra känsla av samarbetet. Det var också kul att få se hur det är bakom kulisserna och att få träffa de som är ”The brains behind the muscles” står bakom allt det hårda arbetet. Vi fick också se hur de jobbar med att motverka diskriminering.” /Moheb

Ungdomen Vallon håller med och menar att ”Ikea är gemenskap.Teamet från IKEA på plats på vernissage

Några av deltagarna i projektet i samtal med medarbetare på IKEA.
”Mentor hjälpte mig verkligen att hitta min väg och börja engagera mig i civilsamhället”.

Vi frågar ungdomen Moheb vad han gör utöver att vara delaktig i Möllans Basement och hur hans relation till Mentor Sverige såg ut innan projektet med IKEA drog igång. Han svarar att att han varit engagerad i organisationen sedan han var 13 år och att det är tack vare Mentor som han idag är en engagerad person i Malmös föreningsliv.

 

”Jag har inte alltid varit engagerad, men jag skulle säga att det var min mentor som fick mig att bli det. Nu är jag aktiv i föreningslivet, speciellt i Möllans basement och Zickzag, där vi arbetar med barn och unga. Min mentor hjälpte mig verkligen att hitta min väg och börja engagera mig i civilsamhället.”

Moheb med sin stolthet, prinsesstårtan
IKEA vill vara en arbetsgivare som representerar mångfalden i samhället

Gabriella Hammarlund, är User experience designer på IKEA, och en av de som varit med hela vägen i projektet. Hon är jätteglad över samarbetet och menar att det ligger helt i linje med IKEA:s värderingar.

Vi vill synas som en arbetsgivare och särskilt rikta oss mot ingenjörer. Vi vill visa att vi är en arbetsgivare som representerar mångfalden i samhället, och detta är en del av det arbetet.

Hon menar att ungdomarna verkligen har varit stjärnor i detta projekt och att IKEA nu, tack vare dem, har en bra grund till nya produkter som vi kan utveckla vidare! På frågan om samarbetet är något som hon tror kommer upprepas svarar hon:

Självklart! Oavsett om det blir större eller mindre, bygger vi vidare på detta och kan göra hur mycket som helst.
Vill du veta mer om våra samarbeten?
Genom att facilitera och driva egna Mentorskapsprogram, verkar vi på Mentor för att skapa ett samhälle där unga får en chans att utvecklas och nå sin fulla potential. Tillsammans med aktörer inom civilsamhället och näringslivet, ger vi ungdomar ett breddat nätverk, kunskap, motivation och inspiration. Vill du veta mer om hur ditt företag kan samarbeta med oss och skapa bättre förutsättningar för framtida generationer? Läs mer här.
Författare: Linda Hansson