Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Skaffa en gruppmentor

Här ansöker du om att gå med i gruppmentorskap. Du fyller i formuläret nedan (det tar ungefär 5-10 minuter) med uppgifter om dig och dina intressen och så är du igång.

En mentor är en vuxen som finns där när du behöver det. En förebild som lyssnar och inte dömer. Du och din gruppmentor träffas ihop med två till fyra andra ungdomar ungefär en gång i månaden och hittar på roliga saker baserat på era intressen. Att skaffa en mentor är gratis och pågår i sex månader.  Alla som är mellan 13-19 år och bor i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Örebro kan få en gruppmentor.

Är du istället intresserad av att ha en egen mentor? Då kan du anmäla dig här istället!