Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Skyddad: Kommunikationspaket för partner

Här finns material som hjälper dig sprida vårt samarbete

Vi är så glada att ni är engagerade i Mentor Sverige. Som partner till oss förändrar vi framtiden för våra ungdomar och bidrar till en långsiktig ökad social hållbarhet i samhället. Nedan hittar du material som ni kan använda och sprida internt och externt för att engagera era medarbetare och sprida vår story och ert sociala engagemang i Mentor. Vid frågor och om ni har önskemål om ytterligare material, maila gärna vår kommunikatör Linda Hansson.

Så här kan du presentera Mentor i din organisation

Vi arbetar tillsammans med Mentor Sverige för att att ge ungdomar stärkt självkänsla, utökad egenmakt och framtidstro. Detta är ett långsiktigt arbete för att öka den social hållbarheten i samhället på fler plan. I detta arbete arbetar vi med att öka inkludering och förbättra förutsättningen för alla ungdomar i Sverige.

Mentor arbetar med mentorskap och utbildningar till ungdomar via skolan och till vuxna för att ge ungdomar vuxna förebilder som stöttar och inspirera dem att ta hälsosamma beslut och göra medvetna val. Det är här vi kommer in och stöder deras arbete, ger dig och dina kollegor möjlighet att bidra till ett av våra gemensamma globala mål inom vårt CSR arbete. Här hittar du mer om vilka globala mål vi arbetar mot.

 

Hur kan du engagera ditt företags medarbetare via oss på Mentor?

Vi har olika möjligheter för dig att engagera dina medarbetare. Du kan läsa mer om våra program här.

Det finns tre olika möjligheter för dig att engagera dina medarbetare

  • Mentor Boost- En halvdags workshops med där ungdomarna får värdefull kunskap om sig själva och vad de vill göra i framtiden. Dina medarbetare finns med och stöttar i grupper och håller samtalen i gruppen igång. Workshopen hålls av oss på Mentor.
  • Mentor Inspo- En digital session där vi pratar om livet, studieval, arbete och karriär. Ungdomarna får träffa några av våra inspiratörer (dvs dina medarbetare) som berättar om sin resa till drömjobbet idag. Detta varvas med frågor från eleverna. Syftet med Mentor Inspo är att ge eleverna inspiration inför framtida yrkesval.
  • Mentorprogrammet- Vårt huvudprogram där man som ungdom får en mentor under sex till tolv månader. Alternativt ses man i en mindre grupp med 2-5 andra ungdomar och med en mentor, där fokus ligger mer på ett specifikt ämne (t ex baserat på mentorns yrke eller specialintresse) under sex månader. En mentor är en vuxen som finns där och som man kan ta en fika med, snacka framtid, jobb eller bara ta en promenad med. 

Vad ger våra program för förändring i samhället

Tillsammans bidrar vi till ökat välmående bland unga och påvisar också en positiv effekt till samhället i stort genom minskade samhällskostnader. Enligt Boston Consulting Group:s genomlysning av vår verksamhet ger en investering i Mentor Sverige tillbaka 7-14 gånger pengarna till samhället. 

Mentors arbete bidrar till ett positivt och hållbart samhälle genom att skapa fler unga med:
  • Hälsosamt beteende och minskad alkohol och droganvändning.
  • Ökad sysselsättning och inkomst och mindre arbetslöshet.
  • Ökad motivation till studier och meningsfulla fritidsaktiviteter.
  • Stärkt och bredare vuxennätverk.
  • Stärkt självkänsla och välmående.

Här kan du läsa mer om vilka globala hållbarhetsmål vi arbetar med.

Om Mentor Sverige

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt. Genom mentorskap får ungdomar stöd till ökad självkänsla, handlingskraft och framtidstro. Tillsammans med företag, skolor och vuxna förebilder frigör Mentor Sverige ungdomars potential, sprider kunskap och bildar opinion i relevanta frågor.

Här hittar du mer information och historia om oss på Mentor Sverige. Samt. här hittar du information om hur vi styrs, årsredovisningar, stadgar mm.

Om Mentor Sverige

Här finns en film om Mentor Sverige som berättar om vår organisation. Det går bra att ladda ner den och visa internt om ni så önskar!

Bilder att ladda ned och som är ok att använda

Digitala bilder för intranät eller digitala kanaler

Nedan finns förslag på bild och text som du enkelt kan ladda ned och lägga upp på ert intranät för att hjälpa oss rekrytera mentorer och sprida buskapet om öka engagemanget.

Bild och textförslag för Mentorprogrammet

Puff för web

Mentorprogrammet – mentorskap som frigör ungdomars fulla potential. 

Många unga saknar en vuxen att prata med. Någon som lyssnar, stöttar och bryr sig. Som mentor tror vi att du är en stark förebild som inspirerar och uppmuntrar. Då mentorskapet bygger på samarbete säkerställer vi att du matchas med en ungdom som vi tror passar just dig.

Bli mentor så att fler unga får chansen att nå sin fulla potential. Läs mer och ansök om att bli mentor på: mentor.se/bli-mentor.

Se vår film om Mentorprogrammet nedan.

Bild och textförslag för Mentor Boost

Mentor Boost – var med och coacha ungdomar i skolan

Mentor Boost kallar vi vårt program där du tilldelas en grupp på fyra till sex elever som du stöttar och motiverar under en förmiddag. Du är på plats i klassrummet med eleverna och deltar och leder din grupp. Vi på Mentor föreläser, introducerar övningar och reflektionsfrågor. Du bidrar med relevant kunskap från ditt expertområde och är en förebild för livet efter skolan!  Vi på Mentor förser dig med material och stöttar dig i din förberedelse och planering.

Se vår film om Mentor Boost nedan.

Bild och textförslag för Mentor Inspo

Mentor Inspo – var med digitalt och inspirera ungdomar i skolan

I Mentor Inspo träffar dina medarbetare skolan digitalt och ger ungdomar inspiration och kunskap om just sitt yrke. Detta ger ungdomen motivation till att studera vidare och visar att det finns många vägar att gå för att komma till det yrke man drömmer om. Genom att medverka på ett Mentor Inspo ger du ungdomar inspiration och skolmotivation inför framtidens yrkesval. Att få lyssna till vuxna förebilder och deras olika val på vägen mot sitt yrke, gör att ungdomar vågar gå sin egen väg för att nå drömjobbet!

Vill du inspirera och motivera unga inför framtidens karriärval? Skicka ett mail till oss och anmäl ditt intresse!

Se vår film om programmet Mentor Boost nedan.