Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Skyddad: partner

Här finns material att hämta för dig som är partnerföretag

Vi är så glada att ni finns med och är engagerade i Mentor. Tillsammans förändrar vi framtiden för våra ungdomar. Vi bidrar till ökad självkänsla, eget handlingsutrymme och framtidstro genom mentorskap och våra övriga aktiviteter. På detta sätt bidrar vi långsiktigt med ett ökad social hållbarhet i samhället.

Vilka är Mentor Sverige?

Mentor Sverige är en ideell organisation som med hjälp av mentorskap arbetar för att unga ska få växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt. Genom mentorskap ger vi ungdomar vuxna förebilder som stöttar och inspirera dem att ta hälsosamma beslut och göra medvetna val.

 

Vilket resultat ger vårt arbete?

Mentorskap ger ungdomar förebilder, inspiration och kontakter inför framtiden. Vi ökar ungdomars självkänsla, handlingskraft och framtidstro. På så vis möjliggör vi för att fler unga når sin fulla potential och bidrar till en positiv samhällsförändring.

 

  • Mentorskap skapar möten som engagerar och ger mening åt både ungdomar och mentorer.
  • Nio av tio ungdomar har fått en ökad självkänsla efter att ha haft en mentor.
  • Mentorskap är en kraftfull metod för att skapa handlingskraft bland ungdomar så att fler kan nå sin fulla potential och så att vi långsiktigt kan skapa ett mer hållbart samhälle.

 

Kort företagsbeskrivning

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt. Genom mentorskap stärker vi ungdomar till ökad självkänsla, handlingskraft och framtidstro. Tillsammans med företag, skolor och vuxna förebilder frigör vi ungdomars potential, sprider kunskap och bildar opinion.