Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Almedalsveckan 2024

Mentor Sverige framtidssäkrar arbetsmarknaden under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan bjöd Mentor Sverige in till ett engagerande rundabordssamtal på temat om ”Hur vi framtidssäkrar arbetsmarknaden för nästa generation”. Samtalet fokuserade på inkludering, mångfald och hållbara lösningar för att säkerställa att arbetsmarknaden kan ge unga människor de bästa förutsättningarna inför arbetslivet. Deltagarna i samtalet var representanter från Skanska, Luleå Energi, Natur & Kultur, Västsvenska Handelskammaren, AstraZeneca, Svenskt Näringsliv, Beijer Bygg, Telenor, TietoEVRY, KPMG, Avarn Security, Stena Fastigheter och Berghs School of Communication.

Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar, särskilt när det kommer till inkludering och mångfald. En betydande andel unga i Sverige känner sig exkluderade från arbetsmarknaden, och enligt MUCF finns det omkring 140 000 unga i åldrarna 16–29 år som varken arbetar eller studerar.

Mentor har under 30 år arbetat med förebildsprogram och karriärinspiration för unga. Våra insatser har resulterat i att unga får ökad handlingskraft, mer framtidstro och ett större nätverk. Vilket lett till bland annat höjda betyg, ökade eftergymnasiala studier och fler förebilder i ungas liv.

Sofia Kacim, marknadschef på Mentor Sverige

Rundabordssamtalet hölls hos vårt partnerföretag KPMG och samlade representanter från olika sektorer och företag som alla delade sitt engagemang och sina erfarenheter kring temat. Samtalet inleddes av generalsekreterare Cecilia Bernard som lyfte vikten av långsiktighet i arbetet med att stärka ungdomar inför framtiden, följt av marknadschef Sofia Kacim som delade resultat från vår senaste rapport Förebildseffekten som visar att av unga som har en närvarande vuxen ser enbart 4% sina chanser att utvecklats professionellt som små, medan siffran bland de unga som inte har en närvarande vuxen är hela 25 %. Med avstamp i det bad vi våra gäster delge sina egna arbeten för att öka inkludering och mångfald i sina respektive branscher.

Jonas Andé, HR- och kommunikationsdirektör på Skanska Sverige

Jonas Andé som är HR- och kommunikationsdirektör på Skanska Sverige berättade om bolagets systematiska arbete för att öka mångfalden inom företaget. Genom att sätta upp tydliga mål och bredda rekryteringsprocessen har de ökat antalet kvinnor och personer med olika bakgrunder inom företaget, särskilt på tjänstemannasidan. Skanska strävar efter att vara en inkluderande och trygg arbetsgivare och deras ledningsteam är nu jämställt med 50 % kvinnor och dito män.

Luleå Energi har blivit utsedda till Sveriges mest jämställda arbetsgivare och var representerade av Carina Zolland som är marknad- och försäljningschef. Carina berättade om hur företaget arbetar aktivt med likabehandling och mångfald inom rekrytering. De samarbetar också med föreningen Fenomenala för att stödja föräldrar till barn med psykisk ohälsa, vilket bidrar till ett hållbart arbetsliv och välmående för organisationens anställda och deras familjer.

Lotta Brilioth Biörnstad är chef för ideella verksamheten på Natur & Kultur, ett av Sveriges största bokförlag. Förlaget stöder bland annat unga genom att erbjuda sommarjobb och möjligheter att uttrycka sig i medier, vilket stärker deras ställning på arbetsmarknaden.

Freja Annamatz, kommunikationschef på AstraZeneca

Amad Raja är ansvarig chef för området kompetensförsörjning på Västsvenska Handelskammaren och delade sin egen resa av mentorskap. Han hade en mentor när han gick på Angeredsgymnasiet i Göteborg och nu är han själv chef till sin forna mentor. Amad betonade också vikten av yrkesutbildning för unga och pekade på behovet av fler unga i arbetsyrken.

Mentor Sveriges partnerföretag AstraZeneca representerades av företagets kommunikationschef Freja Annamatz. Hon beskrev företagets arbete med inkludering och mångfald som gett bra resultat med en stark företagskultur av innovation och jämställdhet. Freja nämnde också Mentor Sveriges och AstraZenecas pilotprojekt Boost4Life som syftar till att stärka ungas mentala hälsa och välbefinnande. Över hundra niondeklassare från Hovsjöskolan i Södertälje och Utmarksskolan i Göteborg har deltagit. Resultaten från ungdomarnas utvärderingar visar att 71 % av eleverna som svarade har planer på att studera på universitet efter gymnasiet och 75 % känner sig hoppfulla inför framtiden. Detta indikerar att programmet har haft en positiv inverkan på ungas framtidstro och välbefinnande.

Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på Beijer Bygg

Från arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv kom Johan Olsson, som är policyexpert på kompetensförsörjning. Johan talade om utmaningarna med att sänka trösklarna till arbetsmarknaden och förbättra den svenska skolan. Näringslivet i Sverige står för en stor del av sommarjobb och praktikplatser och organisationen arbetar för att fler unga ska välja yrkesförberedande utbildning.

Johan Olsson, policyexpert på kompetensförsörjning Svenskt Näringsliv

Beijer Byggs kommunikationschef Veronica Foberg Gustafsson berättade om bolagets arbete med att främja mångfald och inkludering. Bolaget lyfter kvinnliga förebilder och arbetar för att behålla personal och minska personalomsättningen. De är bland annat engagerade i initiativet Byggkollo, där barn och unga får lära sig om bygg och hantverk.

Kristin Lindmark, CIO på Telenor Sverige, berättade om organisationens arbete med att hjälpa utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. Hon betonade också vikten av jämställdhet inom IT och telekom samt betydelsen av att lyfta unga kvinnor inom dessa områden.

Anna Gulliksen som är Global head of Talent Acquisition and Employer Brand på Tietoevry delade med sig av hur de jobbar med mångfald och jämställdhet, något som hon menar är särskilt viktigt inom tech-sektorn. Bolaget strävar efter en balans mellan alla könen och understryker att även ickebinära ska inkluderas i jämställdhetsarbetet.

Vi på Mentor Sverige har samarbetat med KPMG i snart ett år och på plats från företaget var Alexandra Salomonsson som är auktoriserad revisor. Alexandra diskuterade KPMG:s utmaningar med att behålla personal och särskilt kvinnor. De arbetar med att skapa en inkluderande arbetsplats genom mentorskap och coachning både internt och i samarbete med Mentor Sverige, vilket leder till nöjdare anställda.

Jennie Sörman Tolf, HR-direktör på Avarn Security Sverige och Alexandra Salomonsson, auktoriserad revisor på KPMG

Avarn Security Sveriges HR-direktör Jennie Sörman Tolf belyste bolagets arbete med att bemanna säkerhetsbranschen och deras fokus på mångfald. En stor del av deras anställda har utländsk bakgrund och de jobbar för att fler unga människor ska få upp intresset för branschen genom bland annat popup-mentorskap.

Sofia Lagerblad är affärsutvecklingschef på Stena Fastigheter och talade om organisationens långsiktiga arbete med relationsförvaltning och sociala initiativ, såsom schackklubbar och läxhjälp i socioekonomiskt eftersatta områden. De har även mentorskapsprogram och kvinnliga ledarskapsprogram för att stödja unga och kvinnor. Utöver det har Stena Fastigheter utsetts till årets Karriärföretag 2022 av Karriärföretagen. Utmärkelsen innebär att företaget tillhör de 100 företag i Sverige som erbjuder de främsta utvecklingsmöjligheterna för unga talanger.

Camilla Wallander, vd på Berghs School of Communication

Camilla Wallander som är vd på Berghs School of Communication beskrev skolans digra arbete för att främja inkludering, bland annat genom att anonymisera alla ansökningsprocesser. Skolan samarbetar också med olika aktörer så som :Part, Värmeverket, UF och Changers Hub för att inspirera fler kring vilka yrken som finns inom kommunikationsbranschen och bredda målgruppen av nya potentiella studenter.

Alexander Rosenberg och Sofia Kacim från Mentor Sverige samt Freja Annamatz från AstraZeneca och Mentor Sveriges generalsekreterare Cecilia Bernard

Samtalet visade att arbetet med att framtidssäkra morgondagens arbetsmarknad är i full gång och går åt rätt håll. Däremot återstår en hel del för att möta de utmaningar men också möjligheter som följer med en ny generation. Samtalet avslutades i en hoppfull ton med siktet inställt på mer samverkan mellan branscherna som var på plats.

Vill du som företagare investera i en organisation som arbetar förebyggande med unga? Klicka här för att läsa mer om våra partnerskap.

Författare: Filippa Bejhed