Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

H.M. Drottning Silvia på Sätraskolan. Foto: Clément Morin

Mentor Sverige på Sätraskolan

Det finska statsbesöket fördjupar samarbete kring mentorskap och friluftsliv

Under gårdagens statsbesök hade den finska delegationen, anförd av Fru Innes-Stubb och med H.M. Drottning Silvia i spetsen, en givande och inspirerande dag med fokus på att fördjupa sig i Mentor Sveriges verksamhet på Sätraskolan. Tillsammans med socialminister Jakob Forssmed och skolborgarråd Emilia Bjurgren, deltog delegationen i möten och samtal där mentorskapets betydelse och fördelarna med friluftsliv lyftes fram.

Elever på Sätraskolan fick möjligheten att dela sina personliga erfarenheter och berätta hur mentorskap och engagemang i friluftsliv har stärkt deras framtidstro, ökat deras handlingskraft och bidragit till ett stärkt och breddat nätverk.

Mentor Sveriges generalsekreterare Cecilia Bernard. Foto: Clément Morin

– Vi på Mentor Sverige strävar efter att ge alla unga tillgång till en stabil och närvarande vuxen, och vi tror att en mentor kan erbjuda just det. Genom vårt arbete tillsammans med fokusskolor som Sätraskolan inspirerar vi ungdomar, erbjuder verktyg och psykosocialt stöd för att på längre sikt förbättra hälsan och öka utbildningsnivån samt sysselsättningsgraden för ungdomar i Sverige, säger Cecilia Bernard, generalsekreterare, Mentor Sverige.

Mentorskap som frigör ungas potential

Under besöket på Sätraskolan berättade rektor Margareta Forsman och studievägledare Lovisa Fältskog Johansson om hur samarbetet med Mentor Sverige bidrar till elevernas mående och resultat.

Deltagarna fick även höra om projektet ”Friluftsliv för framtidens förebilder” som Mentor Sverige driver tillsammans med Scouterna och Friluftsfrämjandet. Syftet är att ge ungdomar möjlighet att genom olika aktiviteter komma ut i naturen och få nya färdigheter och erfarenheter. Projektet, som finansieras av Svenska Postkodlotteriet, har bland annat haft aktiviteter som slalomåkning, skridskoåkning, klättring och korvgrillning i skogen.

Foto: Clément Morin

Mentor Sveriges verksamhet

Drottningen har alltid framhållit vikten av att ge unga tillgång till positiva förebilder och att engagera näringslivet för att erbjuda vuxna förebilder. Genom detta arbete har Mentor gett unga möjlighet att träffa och lära av personer som kan inspirera och ge dem vägledning för deras framtida karriärer och livsval.

Mentor Sveriges olika förebildsprogram når årligen över 40 000 unga runt om i Sverige och har för närvarande fysisk verksamhet i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Örebro. Organisationens huvudprogram, Mentorprogrammet, ger ungdomar en mentor under sex till tolv månader och är en viktig del av arbetet för att stärka unga individer.

Målet för Mentor Sverige är att femdubbla antalet mentorpar under de kommande tre åren genom att öka antalet kommunsamarbeten och digitalisera mentorprocessen.

Sätraskolan. Foto: Clément Morin

Författare: Filippa Bejhed