Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Alexandra Björnsson, Emma Corbell, Hanna Rohani, Mats Påhlsson och Feven Ghebreghergis

Panelsamtal under gymnasiemässan

Trygga vuxna är den främsta skyddsfaktorn

På Gymnasiemässan i Stockholm samlades tusentals ungdomar för att få kunskap om gymnasievalet. I år låg fokus på ungas psykiska hälsa bland annat genom ett panelsamtal för föräldrar som modererades av Tim Bergling Foundation. Mentor Sverige var med tillsammans med Mini Maria Stockholm, Stolta Föräldrar till hbtqi+ barn i Stockholm och Friends. Diskussionen fokuserade på betydelsen av goda förebilder, där samtliga var överens och underströk föräldrarnas viktiga roll för att bidra till ungas psykiska hälsa. 

– Varannan femtonåring uppger att hen på något sätt inte mår bra. Ont i huvudet eller magen, svårt att sova eller oro – flera gånger i veckan. Självmord är också den vanligaste dödsorsaken hos unga i dag. Tre unga i veckan tar sitt liv. Så kan vi inte ha det, säger Alexandra Björnsson som är projektledare på Tim Bergling Foundation, när panelsamtalet drar i gång. 

Hanna Rohani, Emma Corbell, Feven Ghebreghergis, Mats Påhlsson och Alexandra Björnsson

Hanna Rohani som är psykolog på barnrättsorganisationen Friends säger:  

140 000 barn utsätts för mobbning varje år. Vi vet att mobbning kan orsaka trauma, som i sin tur leder till psykisk ohälsa och att hjärnan förändras.  

Panelsamtalet fokuserar på vikten av trygga vuxna och goda förebilder och det är något Mats Påhlsson på Stolta Föräldrar återkommer till även för barn eller ungdomar som kommer ut med sin sexuella läggning eller könsidentitet.  

De vi träffar som inte har stolta föräldrar uttrycker ofta en stor saknad och sorg.

Att vara en god förebild 

Mentor Sverige har man länge sett att vårdnadshavare och andra vuxna är betydelsefulla för ungas utveckling. Feven Ghebreghergis på Mentor Sverige berättar: 

– I våras släppte vi rapporten Förebildseffekten som slog fast att det bland unga är en av fem som saknar en närvarande vuxen och att två av fem saknar verktyg för att uppnå sina drömmar och mål.  

Det är något som Hanna från Friends instämmer i och berättar:
– Forskning inom psykisk ohälsa bland barn och unga visar att den främsta skyddsfaktorn är att ha minst en trygg vuxen under uppväxten 

Mentor Sverige på gymnasiemässan

Hur är man då en god förebild? Hanna menar att vi pratar mycket om stöd och trygghet, men vi specificerar sällan närmare än så.   

Barn säger ofta att vuxna inte lyssnar men de flesta vuxna upplever att de lyssnar på barn.

För Friends är det tydligt att barn gör som vuxna gör och de formar sin självbild efter hur de blir bemötta.   

– Om man som förälder kör över sitt barn och inte lyssnar så lär sig barnet att den inte är värd att lyssnas på. Se till att du som vuxen mår bra för det är väldigt svårt att vara en stöttande och närvarande vuxen om man själv är nedstämd, stressad och ångestfylld, säger Hanna. 

Hanna menar att alla kan vara den avgörande personen i en ung persons liv och berättar att man vet att de som inte har en trygg hemmiljö får den bästa kompensationen av andra vuxna som kan hoppa in. Det är något Mentor Sverige också instämmer i och ser i deras dagliga arbete med ungdomar.  

– Unga som har en närvarande vuxen mår bättre och har en starkare framtidstro. En närvarande vuxen kan vara en förebild som den unga kan spegla sig i, ställa frågor om framtiden till och ventilera oro med. En enda person kan göra all skillnad, säger Feven. 

Att själv må bra för att kunna stötta 

Mats på Stolta Föräldrar håller med om att man som förälder själv måste må bra för att en bra förebild och stöd till ens barn. 

– För att du själv ska kunna stötta din unge behöver du som vuxen någonstans att ventilera. Visa att du vill och är intresserad, men överös inte ditt barn med alla dina frågor kring könsidentitet och sexuell läggning. De frågorna kan du ställa till oss. 

Alexandra Björnsson, Emma Corbell, Hanna Rohani, Mats Påhlsson och Feven Ghebreghergis

Ibland går det snett även om man som förälder gör allt i ens makt för att vara ett stöd. På Mini Maria Stockholm där Emma Corbell jobbar stöttar man både föräldrar och barn och hon vill skicka med ett tips till alla vårdnadshavare: 

Våga lita på magkänslan och våga söka hjälp både för ens barn och ens egen skull. Hellre en gång för mycket än en gång för lite.  

Panelen är överens om att man som vuxen förebild har stora möjligheter att göra något bra. 

– Som förälder har man per automatik störst inflytande. Genom att vara närvarande i ditt barns liv kan du också påverka på bästa sätt, säger Hanna på Friends. 

För Mats på Stolta Föräldrar är det viktigt att man som vuxen finns där när ens barn väljer att öppna upp sig.   

Man väljer inte vilken sexuell läggning eller könsidentitet man har men ungdomen väljer att anförtro sig till dig som förälder. Förvalta det förtroendet.  

Feven på Mentor Sverige avslutar panelsamtalet med några ord till publiken: 

Du som förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv, så det är bra att du söker det stöd som du behöver för att själv må bra. Det ger förutsättningarna för att du ska kunna stötta och vara den förebild som du vill vara.

Författare: Filippa Bejhed

Du kan göra skillnad för en ungdom. Blir mentor!

Mentor Sverige är en ideell organisation som sedan starten 1996 arbetar med mentorskap för ungdomar och startades med en grundtanke om att ungdomar behöver vuxna förebilder. 

Tim Bergling Foundations vision är ett samhälle där barn och unga mår bra, känner trygghet och framtidstro samt får möjligheter att nå sin fulla potential.  

Mini Maria Stockholm finns till för ungdomar och deras anhöriga som har oro för eller frågor om alkohol och droger.  

Stolta Föräldrar till hbtqi+ barn i Stockholm finns för dig som är förälder eller annan vuxen närstående till en hbtqi+ person. 

Friends utvecklar, tillämpar och sprider kunskap om mobbning, kränkningar och diskriminering såväl nationellt som internationellt.  

Läs med om föräldraskap på våra kunskapssidor!