Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Bli mentor

Mentorskap som frigör ungdomars fulla potential

Många ungdomar saknar en vuxen att prata med. Någon som lyssnar, stöttar och bryr sig. Genom att bli Mentor ger du ungdomar möjlighet att nå sin fulla potential.

Som mentor stöttar du ungdomar utifrån dina erfarenheter. Vi tror att du är en stark förebild som inspirerar, uppmuntrar, skapar trygghet och fungerar som en bollplank åt den eller dem som vill växa och utvecklas.

Vi erbjuder dig utbildning och handledning med beprövade verktyg och metoder under hela perioden. Du kommer känna dig trygg i ditt mentorskap och vara med och skapa en hållbar förändring i samhället.

Så var med och gör skillnad och bli mentor!

 

Du kan bli mentor till en ungdom eller en grupp

Vi har individuella mentorskap eller gruppmentorskap. Du väljer vilket som passar dig bäst. Båda mentorskapen går ut på att ni har liknande förväntningar och intresse. Därför behöver du besvara en enkät på ca 3-5 minuter och genomgå en intervju innan du matchas. 

Mentorskapet varar i sex månader till ett år. Under tiden erbjuder vi dig utbildning och handledning med beprövade verktyg och metoder.  Tillsammans ser vi till att fler ungdomar får växa upp hälsosamt och får möjlighet att utvecklas för att nå sin fulla potential.

 

 

Bli mentor til en ungdom
Ansök om att bli mentor

Här hittar du ansökan till att bli mentor. Du matchas sedan med en ungdom vi tror passar just dig....

Ansök om att bli gruppmentor
Ansök om att bli gruppmentor

Här hittar du ansökan till att bli gruppmentor till två- fem ungdomar baserat på ditt yrke och/eller dina intressen. ...

Bli mentor till en ungdom

Hos oss är en mentor en person som respekterar och lyssnar. Någon som kan hänga med på en fotbollsmatch, hjälpa till med läxorna, se den senaste filmen eller bara fika i solen ett par timmar. Någon som kan snacka om jobbiga, konstiga eller roliga grejer. Ett extra vuxet stöd helt enkelt.

Ansökan om att bli mentor är öppen hela tiden men det är bara två gånger om året som vi startar mentorprogrammet – en gång till höstterminen och en gång till vårterminen. 

Ansök om att bli mentor idag!

Vad innebär gruppmentorskap?

Har du ett jobb inom t ex Kreativt skapande och vill dela med dig av dina erfarenheter och din yrkesvardag? Vill du träffa ungdomar i en mindre grupp och lite mer sällan? Då passar du perfekt som gruppmentor hos oss! Ansök om att bli gruppmentor här.

Som gruppmentor kommer mycket fokus vara på ditt yrke/intresse och du matchas med ungdomar som detta som intresse. Kanske är du fotograf, musikproducent, jurist, sjukgymnast, entreprenör eller jobbar inom tech? Oavsett vet vi att det finns många ungdomar som är intresserade av just ditt yrke och vill lära sig allt om det.

Ni ses i en grupp om två-fem ungdomar och du som vuxen, en gång i månaden under ett halvår. Vi erbjuder dig utbildning innan mentorskapet drar igång. Vi ger förslag på upplägg och kan bistå med lokal. Men självklart är det främst upp till dig hur du önskar lägga upp gruppmentorskapet och vad du skulle vilja förmedla och dela med dig av till ungdomarna.

Ansökan om att bli mentor är öppen hela tiden men det är bara två gånger om året som vi startar mentorprogrammet – en gång till vårterminen och en gång till höstterminen. 

Ansök om att bli gruppmentor idag!

MENTORPROGRAMMET

Om mentorskap

Se mer om hur vårt mentorprogram fungerar och hör vad andra tycker om att ha mentor och vara mentor!
Att bli mentor är en språngbräda till att bryta mönster och få perspektiv. Det ger väldigt mycket.
Jonathan, mentor

Varför bli en mentor? 

 • Du ger en ungdom möjlighet att utvecklas och uppnå sin fulla potential.
 • Du kan bli den förebild du själv hade eller saknade som ung och bidra med stöttning under en viktig period i ungdomens liv.
 • Du får en person att hitta på roliga saker tillsammans med under ett halvår, med hjälp av vårt aktivitetsbidrag.
 • Du får nya perspektiv på samhället och en inblick i hur det är att vara ung idag.
 • Du får dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper till någon som lyssnar och kan inspireras av det du åstadkommit.

För att bli Mentor behöver du:

 • Ha fyllt 20 år
 • Inte ha ett pågående missbruk av något slag
 • Ha goda kunskaper i svenska

Mentor Sverige arbetar utifrån en Child-Safe-Guarding rutin och som en del av vår matchning kommer vi därför kontrollera att våra mentorer inte dömts för olaga handling som innefattar kränkande behandling av barn och minderåriga.

 

Din insats som mentor 

 • Att vara mentor är ett idéellt uppdrag.
 • Du träffar din ungdom två gånger i månaden under sex till tolv månader (individuellt mentorskap) eller sex gånger under sex månader (gruppmentorskap) 
 • Innan du matchas med en ungdom, går du en digital utbildning och genomgår en bakgrundskontroll via Verifiera. Du lämnar också två personliga referenser.
 • Varje mentorpar får ett aktivitetsstöd på 1 500 kronor för ett år eller 750 kronor för att halvår. Aktivitetsstödet används till gemensamma aktiviteter så som cafébesök, bio och bowling. Väljer du att vara mentor i gruppmentorskapet står denna summa i proportion till antalet ungdomar i din grupp.
 • Vi på Mentor anordnar flera aktiviteter som du och din ungdom kan gå på. 

Vad händer när jag ansökt?

 1. Du ansöker om att bli mentor för en eller flera ungdomar.
 2. Vi håller en intervju med dig.
 3. Vi gör en bakgrundskontroll via Verifiera och ger oss två referenser samt går vår interna utbildning.
 4. Du träffar din kontakt hos oss tillsammans med din matchade ungdom/dina matchade ungdomar och vårdnadshavare.
 5. Dags för programstart som både du och ungdomar kommer till. Här får ni all information ni behöver för ett lyckat mentorskap.
 6. Du sköter mentorskapet självständigt under sex-tolv månader, men har såklart stöd av oss under tiden. Vi finns alltid tillhands.

Viktigt att veta är att vi bara startar mentorskapet två gånger per år, i anslutning till terminstart i skolan. Gruppmentorskapet 2023 börjar i mars månad. 

Det bästa var att jag fått en kompis, mentor och förebild som jag kunde och fortfarande kan, se upp till.
Mehran, mentorungdom

Fler sätt att engagera sig

Läs mer om att bli coach

Engagera dig i en halvdagsworkshop som stärker ungas självkänsla och framtidstro.
Läs mer om mentorprogrammet

Läs mer om att bli inspiratör

Som inspiratör på Mentor Inspo berättar du om ditt arbete idag och din resa hit.
Läs mer om att vara Inspiratör

Jag vill bli mentor