Samverkan för ökad social hållbarhet

Framgångsfaktorerna för ett effektivt arbete med social hållbarhet

I veckan bjöd Mentor Sverige in till samtal om sektoröverskridande samverkan för ökad social hållbarhet, tillsammans med Stockholms Handelskammare. Hur tar man första steget för att börja arbeta med social hållbarhet? Hur bygger man som företag engagemang hos sina anställda? Hur viktigt är det att tänka långsiktigt i de insatser man gör? Det var några av de frågor som diskuterades och reddes ut.

Vi tror att det nya ledarskapet är partnerskapet. Det är tillsammans med engagerade och samhällsintresserade företag, som givetvis är intresserade av att bygga starkare och bättre företag, men också att bygga ett starkare samhälle – det är genom er i och i den samverkan som vi kommer att lyckas”

– Andreas Hatzigeorgiou, vd Stockholms Handelskammare

Med de väl valda orden inleddes en spännande paneldiskussion, med representanter från samarbetspartners och några av Sveriges mest framgångsrika företag, alla villiga att dela med sig av sina lärdomar och erfarenheter av att samverka brett för att skapa bättre förutsättningar för social hållbarhet.

Som känt är hållbarhet ett brett begrepp som näringslivet arbetar med på olika sätt. Många företag har kommit långt eller ligger till och med i framkant vad gäller klimat- och miljöfrågor. Parallellt med detta har intresse för social hållbarhet ur ett globalt och framför allt nationellt perspektiv vuxit fram. Ökade samhällsklyftor, nya EU-direktiv och minskade resurser inom det offentliga har föranlett ett ökat behov av och intresse för samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor för att tackla utmaningarna.

 

Men hur kan man egentligen engagera sig rent konkret som företag idag?

– För att ge ett exempel på hur vi jobbar: Hos Mentor finns det ett program som heter Mentor Boost där våra medarbetare går ut till skolor och får träffa ungdomar under en förmiddag. Det skapar väldigt mycket stolthet internt och stor förståelse för inkludering- och mångfaldsfrågor, vilket ger enormt mycket inspiration, förklarar Ulrika Areskog Lilja, chef marknad och kommunikation SEB.

Jag var ute vid Tallbackaskolan i Solna i våras och det var helt klart den veckans bästa förmiddag, det var helt otroligt inspirerande! Att sitta där med en grupp elever, där vi gemensamt kunde konstatera att vi tillsammans skulle kunna åka jorden runt och greja alla språk i alla länder! Vi pratade om värderingar, entreprenörskap, affärsidéer, hållbarhet och mycket mer.

Ulrika Areskog Lilja, SEB

Andréa Haag, hållbarhets- och kommunikationsdirektör OKQ8, fyllde i om varför det är viktigt att engagera anställda på ett hållbart och långsiktigt sätt:

– Jag tror att nyckeln för vår del är nyfikenhet och handling. Att det handlar om att faktiskt göra saker och möta varandra i olika miljöer. Att förstå vilka våra medarbetare och ledare är, var de kommer ifrån och vad det kan leda till. Att se perspektiven som kanske inte finns automatiskt och bli mer långsiktig i tanken, säger Andrea.

Det samtalades också om betydelsen av att prata med och inte bara om målgruppen man som företag vill nå ut till. När det gäller ungdomar är det viktigt att möta dem, ha en dialog och bjuda in dem till delaktighet. På så sätt får man dem att känna sig sedda samtidigt som vi kan bredda våra perspektiv och stärka framtidstron.

På plats för att representera den offentliga sektorn och ungas perspektiv i samarbeten fanns Helya Riazat, medgrundare och rektor för Järvaskolan.

– Ungdomar och barn fylls av ett enormt engagemang och känner sig sedda, när vi individer som besitter makt kommer ut och delar med oss av det kapital vi har och har tilldelats på olika sätt under vår uppväxt. Det reflekteras så tydligt i undervisningen, i elevernas engagemang för högre studier, att vilja lyckas och gå vidare till gymnasiet och därefter högre studier, berättar Helya.

Det som också märks väldigt tydligt är hur lärare får det betydligt lättare att inspirera elever utifrån de faktiska berättelser och upplevelser som de har fått dela med representanter från företagen eller elevernas mentorer.

 Helya Riazat, Järvaskolan

De positiva effekterna av sektoröverskridande samarbete blir allt tydligare under samtalets gång. Men hur säkerställer man som företag att anställda har rätt förutsättningar att engagera sig om man önskar?

Jacob Lund, kommunikationsdirektör AstraZeneca, berättar om sina erfarenheter:

– Hos oss på AstraZeneca har vi avsatt åtta timmar per år och anställd som man kan och uppmanas att lägga på volontärarbete. Vi har på senare år sett den kraft som finns hos medarbetare och deras önskemål att få bidra, förklarar Jacob.

När vi tittar på data och intervjuar de medarbetare som volontärarbetat ser vi att hela 99% anser att den erfarenheten gör det lättare för dem att rekommendera AztraZeneca som en bra arbetsplats efteråt.

Jacob Lund, AztraZeneca

Representant från civilsamhället var Alexander Rosenberg, insamlingschef på Mentor Sverige som betonade vikten av att arbeta sektoröverskridande.

– Det är viktigt att fortsätta diskutera tillsammans och hitta gemensamma forum för offentlig sektor, civilsamhället och näringslivet. Vi kan lära mycket mer av varandra och dela positiva exempel för företag som är nyfikna och vill börja arbeta för social hållbarhet, säger Alexander.

Mentor Sverige vill rikta ett stort tack till alla medverkande som deltog på plats och delade värdefull kunskap och insikter. Ett extra stort tack till våra partners och paneldeltagare:

Ulrika Areskog Lilja, chef marknad och kommunikation, SEB
Jacob Lundkommunikationsdirektör AstraZeneca
Andréa Haaghållbarhets- och kommunikationsdirektör OKQ8
Helya Riazatmedgrundare och rektor Järvaskolan
Alexander Rosenberg, insamlingschef Mentor Sverige
Är du nyfiken på att ta del av fler berättelser och lärdomar av samverkan för ökad social hållbarhet? Lyssna gärna på hela samtalet i efterhand genom Stockholms Handelskammares hemsida.

Samverkan för ökad social hållbarhet

View all news

Samverkan för ökad social hållbarhet

I veckan bjöd Mentor Sverige in till samtal om sektoröverskridande samverkan för ökad social hållbarhet, tillsammans med Stockholms Handelskammare. Hur...
Read more

Ny partner: OKQ8

Ungdomsorganisationen Mentor Sverige ingår partnersamarbete med OKQ8. De vill genom samarbetet engagera sina anställda i Mentors verksamhet, som ligger i...
Read more

"Vi tror att goda vuxna förebilder kan vara helt avgörande"

Utmarksskolan i Kortedala, Göteborg, är en av Mentor Sveriges tolv fokusskolor. Dessa ligger förutom i Göteborg i Malmö och i...
Read more

HBTQ-kunskap för mentorer

Mentor Sveriges verksamhetskoordinator Natan Nygård bjöd in vetgiriga mentorer till en crash course i HBTQ-frågor. Normer, minoritetsstress och intersektionalitet var...
Read more

Tankar, framtidsdrömmar och fnitter på Mentor Boost

Från bankens tysta och luftkonditionerade kontor till kvava klassrum, fyllda av sorlande elever. Ett 30-tal medarbetare från SEB deltog i...
Read more

Årsmöte på Järvaskolan med H.M. Drottning Silvia

Mentor Sverige hade styrelsemöte på Järvaskolan i Stockholm med närvaro av vår grundare och hedersledamot H.M. Drottning Silvia.
Read more

Pangea Property Partners ingår partnersamarbete med Mentor Sverige

Ungdomsorganisationen Mentor Sverige ingår partnersamarbete med Pangea Property Partners. Pangea Property Partners vill med samarbetet engagera sig i Mentors verksamhet...
Read more

”Jag vill finnas där för en ungdom, i de situationer de behöver”

Jane och Nermin är förväntansfulla inför starten av mentorprogrammet. De är två av de hundra personer som träffas för första...
Read more

Mentor Boost ger lust och mening inför framtiden

Är du nyfiken på andra människor? Kommer du ihåg hur är det är att vara 15 år? Då har du...
Read more

Fler unga får en mentor tack vare bidrag från Postkodlotteriet

Vid Svenska Postkodlotteriets Årliga utdelning stod det klart att Mentor Sverige är en av de 59 ideella organisationer som får...
Read more