Etikett: göteborg

Jonathan och Mehran påbörjade sitt mentorskap i Göteborg 2018. De är fortfarande goda vänner och vi på Mentor Sverige fick en digital pratstund med dem.

Fuad Shidane och #KärlekFörOrten

Kampanjen #KärlekFörOrten utmanar den rådande bilden av förorten som osäker och farlig samt visar positiva initiativ och förebilder runt omkring...