Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Mentor Talks – Ungdomar och inkludering

Vad kan vuxna göra för att ungdomar ska känna sig mer inkluderade?

Vill du veta vad ungdomar tycker att du som vuxen kan bli bättre på? Vill du få tips och råd på hur du får ungdomar att känna sig inkluderade? Vi på Mentor anordnade nyligen ett digitalt seminarium, Mentor Talks, om just detta där massvis med viktiga lärdomar delades. Bland annat föreläste inspirerande Patrik Konde från Make Equal och berättade om sina erfarenheter och flera ungdomar från vårt mentorprogram deltog med viktiga tankar.

I detta inspirerande – och viktiga – seminarium får du ta del av hur några av ungdomarna i Mentor ser på utanförskap i vardagen och vad de tycker vi vuxna kan göra.  Du kan förvänta dig massor av tips och verktyg för att själv uppmärksamma beteenden och göra förändringar.

Fokus för detta samtal ligger på det hälsofrämjande och preventiva arbetet kopplat till ungas hälsa och självkänsla. Vi tar avstamp i forskningen och fokuserar på vad det finns för beteenden som sker i vardagen som är exkluderande. Vad kan vi som vuxna göra för att ungdomar ska känna sig mer inkluderade? I panelen sitter Patrick Konde – jämlikhetskonsult på organisationen Make Equal, Anna Laurell Nash – tvåfaldig världsmästare inom boxning och ledare inom ungdomsidrotten, Maria Hamstedt – Chief Inclusion & Diversity på SEB och Carina Juserius – expert i ungdomsfrågor och anställd på Mentor. Samtalet leds av Sofia Kacim, retorikexpert, konsult, föreläsare, workshopledare och marknadschef på Mentor.

 

Det bästa man kan göra som vuxen är att lyssna på ungdomars frågor, även om det är töntiga frågor eller diskussioner. Prata med dem så kommer de känna sig inkluderade och som vuxna. /Ungdom från Mentors ungdomsråd

Är du nyfiken på att se fler viktiga och intressanta Mentor Talks? Dem hittar du här!

Författare: Linda Hansson