Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Skillnaden mellan självkänsla och självförtroende

Vad är skillnaden mellan självkänsla och självförtroende egentligen? Man kan säga att självkänsla är en värdering av dig själv. Vad du tycker om dig själv. Medan självförtroendet är kopplat till prestation. Vad du gör och hur bra du är på det. Här nedan försöker vi på ett enkelt sett reda ut de båda begreppen. Du kan förbättra både din självkänsla och ditt självförtroende. Bra va?

 

Vad är självkänsla?

Självkänsla handlar om hur du tänker om dig själv som person och hur trygg du är med dig själv. Det handlar inte om hur bra eller dålig du är på att göra olika saker. Självkänsla är en värdering av dig själv. Man kan säga att självkänsla svarar på frågan ”Vad tycker jag om mig själv?” Självkänslan kan vara stark eller svag och kan förändras över tid.

Stark självkänsla hjälper dig att våga göra saker du vill, och att säga ja och nej till saker. Svag självkänsla kan leda till att du låter bli att göra saker du egentligen vill göra, eller att du gör saker du egentligen inte vill. Det är lättare att få stark självkänsla om du själv kan vara med och påverka ditt liv.

Bra självkänsla är ju toppen, framförallt om man har den… men vad kan man göra annars?

 

Vad är självförtroende?

Självförtroende är din uppfattning om din kompetens och dina färdigheter i det du gör. Exempel, bra på fotboll, laga mat, matte etc. Det handlar om att du vet att du är bra/dålig på att göra vissa saker och svarar på frågan: Hur bra är jag på detta?

Självförtroendet kan till skillnad mot självkänslan variera mellan olika områden och uppgifter. Du kan exempel ha ett bra självförtroende på basketplanen, men ett dåligt självförtroende i skolan.

Om jag vill ha bättre självförtroende – vad gör jag?

 

Viktigt att tänka på

  • Du ska inte blanda i hop ditt värde med din prestation (det du gör)
  • Du är inte dina prestationer
  • Du kanske har gjort ett misstag, men du är inte misslyckad!
  • Du kanske gör fel ibland, men du ÄR inte fel!

 

 

 

 

Förbättra din självkänsla och ditt självförtroende med en mentor

Vill du ha en egen mentor?

Här hittar du mer information om vårt mentorskapsprogram. Som är helt kostnadsfritt för dig som är 13-17 år.
Förbättra din självkänsla och ditt självförtroende med en mentor

Vill du ha en egen mentor?

Här hittar du mer information om vårt mentorskapsprogram. Som är helt kostnadsfritt för dig som är 13-17 år.