Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Etikett: AstraZeneca

Nu har ett år gått av Boost4Life, AstraZenecas och Mentor Sveriges pilotprojektet för att stärka ungas mentala hälsa och välbefinnande. Hundra niondeklassare från Hovsjöskolan i Södertälje och Utmarksskolan i Göteborg har deltagit. Resultaten från ungdomarnas utvärderingar visar att 71 % av eleverna som svarade har planer på att studera på universitet efter gymnasiet och 75 % känner sig hoppfulla inför framtiden. Detta indikerar att programmet har haft en positiv inverkan på ungas framtidstro och välbefinnande.