Bli Mentor

Hos oss är en mentor en person som respekterar och lyssnar. Någon som kan hänga med på en fotbollsmatch, den senaste filmen eller bara fika i solen ett par timmar. Som kan snacka om jobbiga, konstiga eller roliga grejer. En vuxen kompis helt enkelt. Är det du?

Tidsåtgång: Två ggr/månad under ett år.  Läs mer

Bli Jobbmentor

Som jobbmentor får du chansen att inspirera, visa på möjligheter och att ge ungdomar en tro på framtiden. Tillsammans med andra jobbmentorer träffar du skolungdomar och berättar om ditt arbete och vägen dit. Uppdraget är volontärt.

Tidsåtgång: timmar  Läs mer

"Att anmäla mig till mentorprogrammet är det bästa jag har gjort!" Hanna, 17

?
Stäng

Jobbmentor

> Hur är det att jobba? Kan man jobba med vad som helst? Hur vet man vilket yrke som passar bäst? Hos oss är en jobbmentor någon som inspirerar, visar på olika möjligheter och som kan ge ungdomar en tro på framtiden genom att berätta om ditt jobb för elever ute på en skola. Tidsåtgång: 4 timmar under en förmiddag.

Mentor

> Hos oss är en mentor en person som respekterar och lyssnar. Någon som kan hänga med på en fotbollsmatch, den senaste filmen eller bara fika i solen ett par timmar. Som kan snacka om jobbiga, konstiga eller roliga grejer. En vuxen kompis, helt enkelt. Är det du? Tidsåtgång: 2 timmar 2 gånger per månad under ett år.


Visa vilkorstext Stäng vilkorstext

Jag godkänner att Mentor Sverige sparar en kommande intervju med mig som löpande text i sitt system. Intervjuunderlag kommer endast att behandlas av behörig personal på Mentor Sverige i syfte att matcha mig med en ungdom i Mentor Sveriges mentorprogram. Jag har rätt att ta del av intervjuunderlaget om jag så önskar.

Föregående dag
Nästa dag