Inspiration och hopp med Mångfald & Tolerans

Mångfald & Tolerans, som finansieras av Postkodlotteriet, syftar till att ge ungdomar goda förebilder och motverka fördomar och diskriminering. Programmet ger också kunskaper om vuxna människors yrkesval och vägen dit. Tanken är framför allt att eleverna ska inspireras och få framtidshopp.

12 maj 2015 | Mentorskap

Mångfald & Tolerans innebär att skolan bryter den ordinarie undervisningen under en förmiddag. Eleverna i årskurs 8 och 9 börjar dagen med att titta på en film som vi på Mentor låtit producera. Filmen följer fyra unga vuxna som har haft mycket emot sig under tonårstiden. Dessa personer har trots motgångarna landat som stabila vuxna. Efter filmvisningen, som sker i klassrummen med klassläraren, diskuteras filmen en kort stund.

Nästa programpunkt är Jobbmentor. Eleverna får lyssna på vuxna med olika yrken. De så kallade jobbmentorerna berättar om sina yrken och om vägen till yrkesvalet. Eleverna kommer också att kunna ställa frågor till jobbmentorerna. Varje klass får besök av 4-5 mentorer.

Dagen avslutas med ett gemensamt mingel då alla elever och jobbmentorer deltar. Eleverna har då möjlighet att ställa fler frågor och träffa de jobbmentorerna som de inte har träffat i sina klasser.

För att knyta ihop säcken kommer vi att erbjuda skolan en lärarhandledning som omfattar en PowerPoint och ett häfte med exempel på övningar. Detta material kommer att anknyta till filmen och vara skräddarsytt för en lektion om mångfald & tolerans.

”..vill bara säga att denna dagen har förändrat mycket hos mig. Jag känner nu att jag kan bli vad jag vill och klara av vad som helst. Tack!”

– Citat av elev i Borås

Under våren kan du engagera dig i Jobbmentor: Mångfald & Tolerans i följande orter:

ALE
Anmälan till [email protected]
2015-04-23 Da Vinciskolan Ale

BORÅS
Anmälan till [email protected]

2015-05-06 Malmen Borås
2015-08-27 Bodaskolan, Borås
2015-11-05 Dalsjöskolan, Borås
2015-12-03 Dalsjöskolan, Borås

FALKÖPING
[email protected]

FINSPÅNG
Anmälan till [email protected]

2015-05-12 Nyhemsskolan Finspång
2015-05-21 Grosvadsskolan Finspång

NORRKÖPING
Anmälan till [email protected]
2015-05-06 Råsslaskolan Norrköping

STENUNGSUND
Anmälan till [email protected]
2015-09-09 Stora höga skolan Stenungssund
2015-09-25 Kristinedalsskolan Stenungssund

TROLLHÄTTAN
Anmälan till [email protected]
2015-06-08 Strömslundsskolan

UDDEVALLA
Anmälan till [email protected]
2015-09-16 Norgårdenskolan, Uddevalla
2015-10-22 Norgårdenskolan, Uddevalla

VÄNERSBORG
Anmälan till [email protected]
2015-09-01 Torpaskolan, Vänersborg

ÄNGELHOLM
Anmälan till [email protected]
2015-05-13 Kungsgårdsskolan Ängelholm

ÖREBRO
Anmälan till [email protected]
2015-03-16 Mellringeskolan Örebro

Har du några frågor? Maila respektive kontaktperson eller verksamhetschef [email protected]

Sara Rumar

Sara Rumar

Sara Rumar är kommunikationschef på Mentor Sverige.